Delat Europa #delateuropa #blogg100

eu-flag

Amerika, Afrika, Asien, Australien, Antarktis och Europa.
Redan här visare det sig att Europa är unikt i världen då det börjar på bokstaven E, medan resten börjar på A.

Men även ur andra synvinklar är Europa unikt, då två världskrig har startat här, samt att två ideologier också har sitt ursprung här: Nazism och kommunism. EU bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa. Tanken är ju att inga mer krig skall starta från denna världsdel, utan att vi istället skall skall lösas vid förhandlingsbordet.

Jag tror på tanken och i valet när vi röstade om medlemskap vara jag en av de som röstade ja. EU:s övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta samt verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Nu skakas Europa och EU av en flyktingkatastrof och här råder stora motsättningar mellan länderna i EU, och hur detta skall hanteras. Vi har alla olika historia och erfarenheter men ett gemensamt intresse att bevara freden. Men för att hela projektet skall kunna fungera så är det ju också viktigt att vi försöker inom vissa områden har liknande lagstiftning som harmoniserar mellan länderna. I andra delar har vi full frihet att stifta egna lagar, som kan vara unika.

Vem är då jag i detta spel?
Själv ser jag mig ibland som svensk, jag är född i Sverige, majoriteten av mina livsår jag jag levt i Sverige. Men jag känner mig också som tysk. Mor var tysk medborgare när både jag och mellanbrodern föddes. Mor fick sitt svenska medborgarskap 1964. Jag har ju släkt både i Sverige och i Tyskland, så för mig har EU gjort att jag kommit närmare min släkt där nere. Jag känner ju också mer samhörighet med mina vänner i Österrike, i Beneluxländerna, i Finland mm. Men samtidigt som vi är med i EU, så tror jag också för den nordiska unionen, där vi varit långt före EU i många frågor och det också ger gemenskap. Så när någon frågar mig vem jag är, så blir ju svaret för mig olika, så jag svarar olika. Jag är svensk medborgare, där råder ingen tvekan. Men det händer att jag svarar att jag är tysk och ibland även europe.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s