Stora brister på min vårdcentral

Nu har jag haft samtal med chefsläkare i regionen vilket var mycket intressant.

Hennes genomgång av hur rutiner har skötts på vårdcentralen avseende journalföring, epikriser och remisser, visar på mycket stora stora brister i rutiner. När ”stafettläkare” har tjänstgjort så har dessa INTE fått någon som helst information om rutiner varken skriftligt eller muntligt. Vårdcentralen har heller inte använt sig av regionens gemensamma systemet för avvikelsehantering som SKALL användas.
Det har också funnits mycket stora brister i hur överlämnande av ärenden internt och externt mellan olika personer har sköttsl.

Detta har gjort att varken vårdcentralen eller regionen har kunnat se att fel har begåtts och ännu mindre åtgärda dessa brister.

Första rapporten har hon överlämnat till regionen efter sin granskning och slutrapporten kommer att sändas in inom de närmaste dagarna.

Dessa brister sågs så allvarliga av regionen att de valde att sparka verksamhetschefen på vårdcentralen.

Vi kommer också att träffas i februari för att mer ingående studera mors fall och gå igenom detta punkt för punkt.

Jag informerade också vidare att kommunen inte har velat tro på mina uppgifter och att jag av både hemvårdspersonal och tjänstemän blivit anklagad för att för att missköta både mediciner och mor vilket är mycket kränkande och en form psykisk terror och mycket nedvärderande för mig som person, från dessa av delar av omsorgen som jag måste ha. Dessa fula påhopp som troligen bottnar i att ingen velat ta reda på fakta i ärendet utan valt att tro på journalerna som nu visade sig vara katastrof för enskilda individer. Detta är mycket skrämmande uppgifter, för mig.

Jag informerade vidare att jag hade fått hem papper från polisen för att söka tillstånd till att demonstrera utanför vårdcentralen, för att ansvariga skall få upp ögonen för vad som som händer på densamma. Är dock glad att att det tog mina uppgifter på allvar innan jag behövde ta till denna åtgärd.

Jag informerade också vidare om två mycket allvarliga ”rykten” som framkommit under min kamp. Jag betonade att det var rykten och det är inget jag kan verifiera att det är sanning, men sade också att dessa kommit till mig via en person med insyn i verksamheten på vårdcentralen och att den personen tillhör den grupp som jag litar mycket på.
Hon fick även de namn på de personer som lär vara involverade och skall be någon undersöka detta närmare.

Kommentar till Primapraktiken och Granngården

Kommentar till Primapraktiken och Granngården

Primapraktiken i Trollhättan ökade antalet patienter med över 30 procent under förra året detta medan vår vårdcental Granngården har minskat, de blev av med en tiondel av sina patienter förra året detta

I Trollhättan har vi haft problem med ganska dåliga och nerslitna lokaler i Granngården. Därför har vi jobbat hårt med att projektera en ny vårdcentral i Sylte-centrum som kommer att få toppenfina lokaler, för att möta befolkningen i Granngården, säger Torbjörn Erneholm som är chef för de offentliga vårdcentralerna i Trestadsområdet.

Min kommentar är att det bara inte handlar om nedslitna lokaler utan hur vi patienter bemöts och hur det för övrigt sköts…

Journalgrodor

Citat från patientjournaler; Karolinska Institutet
____________________________________

Har svimmat av. Minns ingenting förrän patienten vaknar
i sängen med två sköterskor.

Oklart om blod i avföringen då patienten är färgblind.

Patienten arbetar som elektriker. Inga kända proppar i
släkten.

12 cm långt, sårigt underben

Söker för fästingbett i huvudet. Huvudet borttages med
pincett.

Aktuellt: Ingen buksmärta men kan hålla tillbaka den
lösa avföringen med vitt bröd.

Söker p g a att ha slagit i vänster stortå som nästan
helt har lossnat.Personalen får dock ej dra loss den, då det gör ont.

Fick dock besked om att hjärtat var bra, men att hon
skulle återkomma om hon blev medvetslös.

Poängterar att det är viktigt att patienten håller sig
ren mellan fötterna.

Smärtan i ryggen kommer när patienten ligger raklång
med båda benen på rygg.

Har varit och fjällvandrat. Nedkom med helikopter igår.

Blöder ibland ifrån vänster näsa.

Avföringen har samma färg som dörrarna på avdelning 19.

1974 fick patienten en grävskopa över sig. Sedan dess ringningar i öronen.

Ibland mår patienten bättre, ibland sämre. Ibland mår
hon inte alls.

När hon känner sig trött kan ansiktet vridas åt höger
och där stå och smårycka en liten stund.

Hon beskriver huvudvärken som spännande.

Kräkningarna försvann på eftermiddagen, likaså maken.

Patienten har bedömts som osammanhängande.

Har börjat få blodiga små matskedar i avföringen upp
till 15 gånger per dag.

Patienten har varit placerad på ett hunddagis i Gävle
med stöd av socialtjänsten.

Lastbilschaufför med god kondition som åker en mil utan
att bli andfådd i vanliga fall.

Lymfkörteln skickades samma dag som patienten i taxi
till Uppsala.

Idag till lunch får patienten akuta diarréer.

Modern bostad och hustru.

Sköts i hemmet av maken som är militär.

Patienten har inte ont för jämnan, bara för det mesta.

Patienten tål inte ost, mjölk eller smör, ej heller
modern och en bror.

Mat får han från sonen som ligger infryst.

Har fått större hemsamarit men tycker inte att det
räcker ändå.

Dåligt sexualliv – ingen partner.

Halsen som patienten hade besvär med nu i höstas är nu
borta.

Cyklade i dag på eftermiddagen när plötsligt en liten
flicka kom in i hennes framhjul.

Har nu fått rullstol och ämnar åka till Norrköping med
denna.

Patienten informerad om obduktionsresultatet.

Det senaste blodprovet är aldrig taget.

Mår alldeles utmärkt, har sökt läkare ett flertal
gånger för det.

Patienten vägde 78 kilo i hemmet innan han gick hit
utan kläder.

Änka, bor med frisk make.

Dog troligen i hjärtinfarkt och därefter i lungödem.

Kommentar från Chefsläkare

Hade idag mailkontakt med chefsläkaren som haft som uppgift att kontrollera journalföring, epikriser och remisser på vår vårdcentral.
Hon erbjöd sig att idag ringa upp mig och berätta om vad granskningen har lett till trots att hon har semester denna vecka.
Jag föreslog att vi kan vänta tills hon är tillbaka till jobbet nästa vecka. Jag har redan väntat i fyra månader, så jag kan vänta några dagar till var min åsikt.
Hon frågade också hur det var med mor och jag berättade att mor mådde bra trots omständigheterna. Detta gladde henne mycket.

Ser nu fram mot nästa vecka med spänning men även en del oro.

Håll tummarna, be förböner, slå knut på något för vår skull!

ALMI Företagspartner

Nu har jag haft kontakt med personer som skall hjälpa mig att utveckla min affärside ”Teknik för för trygghet och frihet”.

Nästa steg är nu att ta kontakt med ALMI här i kommunen för att kunna göra en affärsplan och beräkna vilka delar jag behöver skydda för min del.
Detta känns både spännande men också lite pirrigt då jag inte hade tänkt mig denna positiva utveckling.
För mig kändes det så helt naturligt att ha denna teknik i det dagliga arbetet men det verkar vara större än jag någonsin tror.
Enligt de kontakter jag hade igår så ligger detta så kollosalt rätt i tiden med teknik inom äldrevård så det är bara att köra på, bära eller brista.

Dessa tankar jag fick igår innebär också att jag inte heller kan avslöja hur vissa funktioner fungerar, innan de är skyddade. Men å andra sidan kan jag nu börja blogga om andra delar i mitt system.