Journal: Klåda och svettningar

SSK uppmärksammar vid rondtillfället på boendet att pat besväras av kraftig klåda och svettningar.

Läkaren antar att det har med Donezepil att göra…
Risk finns även att leverpåverkan r/t medicineringen kan ge symtom.
Provtagning med leverstatus och kratinin rekommenderas, därefter ny bedömning.

Min kommetar:
Varför sätts inte även detta i samband med Risperidon?
Mor hade ju fortfarande efter två månader Parkinsonism efter Risperidon vilket hon själv kunde visa upp för mig.
Smärtläkare jag talat med säger att det är troligt att övriga biverkningar satt i lika länge.
Fass skriver bland biverkningar:
• Hudskada, hudproblem, torr hud, intensiv hudklåda, akne, håravfall, hudinflammation orsakad av kvalster, missfärgning av huden, förtjockning av huden, rodnad, minskad hudkänslighet för smärta eller beröring, inflammation i fet hud (seborroiskt eksem).
• feber, svår muskelstelhet, svettningar, minskad medvetandegrad (ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom). Omedelbar medicinsk behandling kan vara nödvändig.

Journal: Läkarbesök second opinion

Kontaktorsak: Ont i hö sida av kroppen.

Pat har ramlat flera gånger innan hon blev inlagd på sjukhus. Hon har fortsatt ont i höger sida.
Bedöms som skada efter fall men inga tecken till skelettskada eller fraktur.
Vi kommer överens om att Alvedon skall in i dospåsarna vilket visar sig att boendet hade ordnat dagen innan då det fick veta att jag skulle iväg med mor på second opinion.

Signerad 2012-07-12

Mina kommentarer:

Varför lyssnade inte personalen om detta redan från början utan reagerade först när jag hade beställt tid på vårdcentralen.
Hon har också sedan tidigare knäartros och ont i ryggen. Hon hade också konstaterade muskelsmärtor pga biverkningar av Risperidon.

Journal: Feldosering

SSK telefon kontakt

Samtal från HSV SSK.
Patientens son (jag) har kontaktat SSK.

Han anser, efter kontakt med apoteket att mammans Vagifem 25 mikrogr är för starka och ger biverkningar. Han önskar få apodosordinationen ändrad till Vagifem 10 mikrogr. Informerar Läk.

Signerat 2012-03-28

Mina kommentarer:

Jag har protesterat mot denna beskrivning då det inte är som jag ha berättat det.
Visst jag hade rådfrågat flera apotekt innan jag kom i kontakt med läkemedeslverkets läkemedeslupplysning.
Denna person på läkemedelsupplysningen reagerade med en gång på styrkan och infomerade att tillverkaren tagit bort den strykan från den svenska marknaden ca 14 månader tidigare. Hon gjorde dock en snabbsökning på läkemdelet och kunde också konstatera att den då fanns kvar på marknaden genom paralellimport.
Rekommendationen från henne var att omedelbart kontakta läkaren och fråga VARFÖR han ordinerat den starkare dosen.
Jag fick heller inte göra något med dosen utan det var läkarens ansvar och han får motivera det.

Journal: Läkarbesök

Kommer med kontaktman från hemsjukvården.

Lite krångligt att få till det med vaginaltablett. Pat har varit lite mera irritabel den senaste tiden, enstaka små doser Oxazepam tycks inte göra särskild stor inverkan, Äter dåligt periodvis men hyggligt emellanåt.
Kontaktpersonen upplever pat mera nerstämd men på förfrågan berättar pat att hon saknar förmågan att själv sköta sitt hushåll och sitt eget liv. Läkaren bedömer detta som en adekvat reaktion på förlorad förmåga

Diagnoskoder
F32- Depression
R418P Minnessvårigheter
Z711 Oro