Journal: Feldosering – läkarkontakt

Jag har idag kontakt med läkaren om Vagifem 25 mikrogr.

Osignerat, låst 2012-07-06 (mer än tre månader)

Mina kommentarer:

Jag infomerade läkaren om att jag rådfrågat flera apotekt innan jag kom i kontakt med läkemedeslverkets läkemedeslupplysning.

Jag infomerade även om att personen på läkemedelsupplysningen reagerade med en gång på styrkan och infomerade att tillverkaren tagit bort den strykan från den svenska marknaden ca 14 månader tidigare. Hon gjorde dock en snabbsökning på läkemdelet och kunde också konstatera att den då fanns kvar på marknaden genom paralellimport.

Läkaren ifrågasatte det jag sade och motiverade det med att han alltid skrivit ut denna dos utan problem.
Han lovade mig att prata med SSK i hemsjukvården för att höra deras åsikter.

Journal: Feldosering

SSK telefon kontakt

Samtal från HSV SSK.
Patientens son (jag) har kontaktat SSK.

Han anser, efter kontakt med apoteket att mammans Vagifem 25 mikrogr är för starka och ger biverkningar. Han önskar få apodosordinationen ändrad till Vagifem 10 mikrogr. Informerar Läk.

Signerat 2012-03-28

Mina kommentarer:

Jag har protesterat mot denna beskrivning då det inte är som jag ha berättat det.
Visst jag hade rådfrågat flera apotekt innan jag kom i kontakt med läkemedeslverkets läkemedeslupplysning.
Denna person på läkemedelsupplysningen reagerade med en gång på styrkan och infomerade att tillverkaren tagit bort den strykan från den svenska marknaden ca 14 månader tidigare. Hon gjorde dock en snabbsökning på läkemdelet och kunde också konstatera att den då fanns kvar på marknaden genom paralellimport.
Rekommendationen från henne var att omedelbart kontakta läkaren och fråga VARFÖR han ordinerat den starkare dosen.
Jag fick heller inte göra något med dosen utan det var läkarens ansvar och han får motivera det.

Journal: Läkarbesök

Kommer med kontaktman från hemsjukvården.

Lite krångligt att få till det med vaginaltablett. Pat har varit lite mera irritabel den senaste tiden, enstaka små doser Oxazepam tycks inte göra särskild stor inverkan, Äter dåligt periodvis men hyggligt emellanåt.
Kontaktpersonen upplever pat mera nerstämd men på förfrågan berättar pat att hon saknar förmågan att själv sköta sitt hushåll och sitt eget liv. Läkaren bedömer detta som en adekvat reaktion på förlorad förmåga

Diagnoskoder
F32- Depression
R418P Minnessvårigheter
Z711 Oro