Biståndsenheten, Korttidsboende

Biståndsenheten ringer mig och erbjuder mig en korttidsplats på ett boende här i närheten för att mor skall kunna återhämta sig.
Jag tackar ja, då det kan vara ett bra alternativ till dygnetrunttillsyn under närmaste perioden.
Det kan också vara bra i väntan på att mor skall kunna bli överflyttad direkt från NÄL till geriatrisk medicin för inställningar av alla mediciner.

SSK hade återigen pratat med mors läkare och bett honom om att ändra remissen så att mor kunde bli överflyttat direkt från sjukhuset direkt till geriatrisk medicin, vilket han lovade göra.

Kände det skönt att pärsen var över och tänkte nu är det lungt och jag kan koppla av.

Mor: Akut ambulans

Torsdag morgon.

Jag är slut av oro och spänningar i kroppen och har inte sovit på flera nätter.

Mors ordinarie SSK i hemvården är tillbaka och ringer mig på morgonen.

Hon berättar att flickorna i hemvården berättat att mor inte mår bra.
Hon föreslår att hon åker till vårdcentralen direkt och pratar med läkaren om mor och att han får skriva remiss så vi får komma in akut med mor till akuten. Därefter kommer hon hit.

Hon har varit på vårdcentralen och pratat med läkaren som inte anser det vara något oroväckande utan föreslår att han skall skicka en remiss till medicinsk geriatrik där väntetiden är ca 1 till 2 månader.
Mer anser sig han inte att han kan göra i detta fallet.
Vi går in till mor och pratar som inte svara på tilltal och bara tittar med en blick som inget ser.

Åter ute på altan gör vi upp vår gemensamman plan.

Jag stannar kvar och håller uppsikt på mor och infomerar hemvårdspersonalen om vad som pågår.
SSK åker tillbaka till kontoret och kontaktar själv akuten och förklarar läget med mor och ber att att vi skall få komma in med mor med ambulans.

Hemvårdpersonalen förbereder mor för sjukhuset och strax efter ringer SSK.
Akuten tar emot mor för undersökning. Hon skall ordna med ambulans och återkommer när det är klart.

En från personalen i hemvården stannar kvar och är behjälplig så länge det behövs.

SSK ringer igen och berättar att ambulansen skall vara här inom en timma.

Åker med i ambulansen till sjukhuset där det efter blodprover och andra undersökningar snabbt konstateras att mor har akut toxination av Risperidon

Medicinen sätt ut omedelbart och mor hamnar på avdelning med full övervakning av hennes tillstånd dygnet runt.
Man märker snart att hon återvänder till livet även om vissa delar av biverkningarna kommer att sitta kvar under flera månader.

Här saknas helt journalanteckningar för denna dagen, att SSK varit på personligt besök på VC och att läkaren lovade att skriva remiss till geriatrisk medicin.

FASS säger om biverkningar:
ofrivilliga rytmiska rörelser i tungan, munnen eller ansiktet. Det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen.
feber, svår muskelstelhet, svettningar, minskad medvetandegrad (ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom).

Omedelbar medicinsk behandling kan vara nödvändig.

I denna situation tycker en SSK att vi kan vänta en vecka och läkaren föreslår remiss till medicinsk geriatrik där väntetiden kan vara upp till 2 månader.
Mor var så förgiftad att hemvården fick komma hit och mata henne.
Ändå tycker SSK att vi kan vänta en vecka. Tror inte mor hade överlevt en vecka 😦

 

Mor: Läget akut

I dag är läget akut!

Hemvården får kalla in extra personal för att få upp mor ur sängen.
Hon är stel i hela kroppen och kan inte röra sig själv…
Personalen informerar mig om att deras SSK inte vill ta läget på allvar trots påstötningar pga detta på ber dom mig agera med alla krafter då mor behöver vård.
Jag kontaktar vik SSK som än en gång anser inte det vara akut utan vi kan vänta till torsdag tills ord läkare är på plats.
Jag informerar henne om vad som står i FASS…

Tala omedelbart om för din doktor om du upplever

• ofrivilliga rytmiska rörelser i tungan, munnen eller ansiktet. Det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen.

• feber, svår muskelstelhet, svettningar, minskad medvetandegrad (ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom). Omedelbar medicinsk behandling kan vara nödvändig.

Ja ja ja, jag överdriver det hela.

Själv mår jag mycket dåligt i denna situation.
Hemvården beställer extra mat och får under veckan två ggr per dag komma hit och mata mor då hon inte längre varken äter och dricker själv, svara knappt på tilltal.

Ringer vårdecentralen flera gånger som inte tycker sig reagera på detta jag säger.
Jag åker upp till vårdcetralen för att på plats vädja om hjälp, även detta utan resultat.
Vill jag prata med läkare så MÅSTE jag ringa.
Går utanför och ringer och på telefonsvararen blir jag upplyst om att de inte kan sätta flera personer i kö utan är välkommen åter i morgon.

Detta upprepas flera gånger under veckan.

Jag mår skitdåligt….
Både jag och hemvårdpersonalen föröker påverka så mor får hjälp….

Mor nästan okontaktbar

Mor är nu nästan okontaktbar.

Vi har fått ställa in dagverksamheten då mor nästan inte svarar på våra kontaktförsök.
Mor kan knappt röra sig. Mors ord SSK i hemsjukvården är sjuk och den som är i tjänst för tillfället anser inte dessa händelser vara speciellt alarmerande. och tycker gott vi kan vänta tills nästa torsdag då ordinarie läkare åter är på plats på vårdcentralen.

Vi ser att mor blir sämre under helgen…