Gemensamt ansvar

Foto av Max Fischer från Pexels

Ofta när man läser på sociala medier så ser man föräldrar fostrar och skolan lär. Är det så enkelt? Ett ordspråk säger att det behövs en by för att fostra barn.
Föräldern ståt vid övergångsstället men den yngre generationen och förklarar gång på gång att man måste vänta på ”grön gubbe” för att gå över. Samtidigt springer en massa vuxna mot rött för att hinna till jobbet, skolan, vårdcentralen mm. Hur tänker då barnet om att vänta? Dumma förälder!

När grannkommunen gjorde inlägg om medborgarlöfte så blev några upprörda över att det slösades pengar på det. Även här går det inte att bara dra ett streck och säga vems ansvar det är.
Nedan följer svaret från kommunen på kritiken.

Det stämmer att det är primärt Polisens uppgift att förebygga brott och otrygghet. Men det är även Tullverkets, Åklagarmyndighetens, Kriminalvårdens, Ekobrottsmyndighetens, Skatteverkets, Länsstyrelsernas, kommunernas och alla medborgares uppgift – att förebygga brott och otrygghet – om än i lite olika omfattning och form.

Medborgarlöftet är ett sätt för Polisen att synliggöra och bekräfta lokalsamhällets, kommuninvånarnas & Ale kommuns viktiga bidrag i det brottsförebyggande trygghetsarbetet. Att ge insyn i och ge möjlighet att påverka arbetet via tex medborgardialog eller genom att engagera sig i grannsamverkan, delta i trygghetsvandring mm.

Några konkreta exempel på kommunens arbete inom detta område är tex: missbruksprevention, arbetet med psykisk ohälsa, arbetet mot våld i hemmet, skolans, fältarnas och socialtjänstens viktiga arbete, renhållningens, säkerhetsenhetens och gata/parks arbete med yttre miljöer m.m. Det arbetet är inget ”extra-arbete” och medför ingen merkostnad, utan en del av de ordinarie arbetsuppgifterna.

Sen får vi inte glömma alla våra invånares viktiga bidrag som det goda föräldrarskapet eller vikten av att anmäla brott eller tipsa polisen om brott, att bilda grannsamverkan, att engagera sig i nattvandring/trygghetsvandring eller i lokalpolitiken och påverka på detta sätt. Det bygger på frivillighet och eget engagemang och medför ingen extrakostnad.

Bostadsbolagens bedriver ett mycket viktigt arbete med trygga och attraktiva bomiljöer, med arbetet med att förebygga våld i hemmet (Huskurage). Sen har vi närings- och föreningslivets viktiga bidrag, vaktbolagen, Räddningstjänsten, ambulansen, sjukvården, Västtrafik m.fl. Dessa aktörers arbete är inte helt ngt ”extra-arbete” och medför ingen merkostnad för ovan aktörer, utan är en del av deras ordinarie arbetsuppgifter. Viktiga pusselbitar i helheten!

Mao är det brottsförebyggande arbete som görs av kommunen och andra lokala aktörer ett viktigt komplement till Polisens (lokala) arbete, som då ges möjlighet att fokusera på faktisk brottslighet, upprätthållande av lag och ordning mm. Att göra rätt saker helt enkelt.

Jag förstår samtidigt och har full respekt för det faktum att vi inte alltid ser saker och ting på samma sätt. Det är fri åsiktsbildning som gäller och vi har alla rätt att bilda oss en egen uppfattning om saker och ting , samtidigt som vi på vägen ibland kan ändra vår uppfattning…Jag kommer inte engagera mig i ngn debatt. Min enda intention med denna kommentar är att försöka bredda perspektiven och ge lite större insyn i själva konceptet med medborgarlöften – inget annat. Detta då jag liksom många andra engagerade i detta arbete ser ett stort värde i det.

Så vi har alla en del i det trygghetsskapande arbetet.
Här är ett sätt som grannkommunerna använder i det förebyggande arbetet.


https://www.facebook.com/936481839769652/posts/3751796168238191/

Saknad

Oh vad jag saknar detta. Få kliva ombord i Göteborg, en festlig kväll ombord. Lägga sig i hytten och vagga sig till sömns på den villande vågen och sedan vakna upp i Tyskland. Det gör så ont i mitt hjärta att inte få träffa släkt och vänner.

Vi är många som avstår att träffa släkte och vänner, avstår massor av saker för att inte vara drivande i pandemin. Är otroligt glad att jag har min vovven så vi kan gå ut och röra på oss, men det ger ju inte den sociala biten som vi behöver med våra nära och kära.

Bara genom att skiva detta så tåras mina ögon. Tänker på mina vänner som också saknar det de älskar över allt annat. Sedan ser man andra personer som struntar i allt vad rekommendationer heter. Sådant gör mig arg. Allt från lokalpolitiker till generaldirektörer har man sett bryta mot lagar och rekommendationer. Varför? Jo för man är sig själv närmast.

Rekommendationerna kommer från pandemilagstiftningen och därför skall de följas.

Nej, jag tänker inte riskera vare sig min, mina närmaste eller någon annan hälsa. Får fortsätta sitta här hemma, gå mina promenader och planera mina övriga göromål så det funkar.