Skip to content

Månad: juni 2012

Tidigare 0

Bror in i väggen

Lillebror hade glömt sitt busskort vilket han kom på när jag hade lämnat honom på busshållplatsen. Men istället att reagera med panik i den situationen, som är det vanliga med honom så lämnade han busshållplatsen gåendes åt fel håll och utan att svara på andra passagerares tilltal utan bara gick. Han gick hem för att hämta sitt busskort ca 05.50 […]

Mor 0

Journal: orolig och förvärrat ropbetende

Personalen upplever pat mer orolig med förvärrat ropbeteende och man har noterat illaluktande urin. Patienten sköter toalettbestyren relativt självständigt en inkontinet. Diagnos: F028 Demens vid andra specifierade sjukdomar som klassifieras annorstädes Signerat 2012-06-18

Primärvård 0

Journal: Inscannaat dokument

Läkare notat om patienten. Epikris avd medicin. Detta inlägg är inskrivet i journalen nästan två månader efter att vårdcentralen fick infom om detta. Det innebär också att SSK på boendet inte hade någon infom om detta förrän senare, dvs efter att vi tagit hem mor. Här nämns för första gången diagnoskod F039 Ospecificerad demens…