Skip to content

Tagg: Kommentarer

Anhörig 0

Få det överstökat – hon lugnar sig

Detta är är en händelse som jag beskrev på Facebook och fick många att reagera. Bengt Larsson ”Det är lika bra att få det överstökat, hon lugnar sig ändå efter en stund.” Är det så man arbetar med en demenssjuk person?   Person 1 Om du menar dusch har jag en viss förståelse ….påminner mig om när mina barn var […]

Teknik 0

Experter: Bilåkandet minskar

Enligt experter har bilåkandet minskat  och färre som tankar med bensin. Bensinförsäljningen sjönk med nästan tio procent förra året och fortsätter ner. Detta är en mycket positiv utveckling anser jag. Detta är tydligen inte bara en effekt av lågkonjunkturen. Bakom ligger en större samhällsförändring. Några orsaker som påpekas är: Större och tätare städer, färre och dyrare parkeringsplatser, äldre befolkning som åker […]

Primärvård 0

Mail till verksamhetschef

Som svar på verksamhetschefens mail om att det saknas fullmakt på begäran om jounalutskrifter så svarade jag verksamheteschefen följande: Nu finns en undertecknad begäran med min och mors namnteckningar med begäran om utdrag av journaler inkl alla tillhörande handlingar. Dessa kan skickas till mors adress så behöver inga betänkligheter uppstå. Mvh BENGT LARSSON

Tidigare 0

Journal: Alvedon. Oxascand

SSK meddelar att mor får Alvedon regelbundet. Situationen svår för personalen, man har dock inte provat Oxascand som finns ordinerat. Min kommetar: Oxascand är utprovat och står i journalerna redan i mars att de ger dålig effekt och att det behöves något regelsbundet. Kanske därför Risperidon insattes.  Saknas journalposter för detta…. Vi har återigen provat Oxascand men med lika dåligt […]

Äldreomsorg 0

Journal: Klåda och svettningar

SSK uppmärksammar vid rondtillfället på boendet att pat besväras av kraftig klåda och svettningar. Läkaren antar att det har med Donezepil att göra… Risk finns även att leverpåverkan r/t medicineringen kan ge symtom. Provtagning med leverstatus och kratinin rekommenderas, därefter ny bedömning. Min kommetar: Varför sätts inte även detta i samband med Risperidon? Mor hade ju fortfarande efter två månader […]

Tidigare 0

Journal: Läkarbesök second opinion

Kontaktorsak: Ont i hö sida av kroppen. Pat har ramlat flera gånger innan hon blev inlagd på sjukhus. Hon har fortsatt ont i höger sida. Bedöms som skada efter fall men inga tecken till skelettskada eller fraktur. Vi kommer överens om att Alvedon skall in i dospåsarna vilket visar sig att boendet hade ordnat dagen innan då det fick veta […]

Primärvård 0

Journal: Inscannaat dokument

Läkare notat om patienten. Epikris avd medicin. Detta inlägg är inskrivet i journalen nästan två månader efter att vårdcentralen fick infom om detta. Det innebär också att SSK på boendet inte hade någon infom om detta förrän senare, dvs efter att vi tagit hem mor. Här nämns för första gången diagnoskod F039 Ospecificerad demens…

Äldreomsorg 0

Journal: Läkarkontakt med hemtjänst

Situationen i det närmaste ohållbar i hemmet då pat blivit allt mer orolig och oregererlig. Lång redogörelse för detta men jag sammanfattar detta som klara tecken till sk senil oro. Sätter in tablett Risperdal 0,5 mg x 1 till att börja med och man får utan vidare öka dosen till 2 tabl dagl under helgen om fortsatt stark oro. Ny […]

Äldreomsorg 0

Journal: Läkare bekräftar feldosering av Vagifem

Läkaren skriver ett brev till mig: Hej Bengt! Har försökt nå dig telefonledes under måndagen. Du hade fullständigt rätt angående Vagifem. Man har helt nyligen ändrat doseringen av Vagifem från 25 mikrogram till 10 mikrogram. Därför har jag nu gjort om doseringen att din mor nu i fortsättningen får den lägre dosen. Den nya förpackningen skall finnas att hämta från […]

Äldreomsorg 0

Journal: Feldosering

SSK telefon kontakt Samtal från HSV SSK. Patientens son (jag) har kontaktat SSK. Han anser, efter kontakt med apoteket att mammans Vagifem 25 mikrogr är för starka och ger biverkningar. Han önskar få apodosordinationen ändrad till Vagifem 10 mikrogr. Informerar Läk. Signerat 2012-03-28 Mina kommentarer: Jag har protesterat mot denna beskrivning då det inte är som jag ha berättat det. […]

Kontrollera 0

Risperidon stada 0.5 x 2

Information från FASS: Korttidsbehandling (upp till 6 veckor) av långvarig aggressivitet hos personer med Alzheimers sjukdom med demens, som skadar sig själva eller andra. Alternativ behandling utan läkemedel ska ha provats tidigare. Mina kommentarer: Mor gick med detta i 8 veckor. Mor har demens och ingen utredning har gjort om vilken typ. Ingen alternativ behandling har gjorts tidigare tidigare test med Oxascand