Skip to content

Månad: september 2012

Anhörig 0

Gräsviken

  Inbjudan till ”Må gott dag” på Gräsviken   Torsdagen den 27 september Klockan 10.00-16.00   ”Må gott dag” för alla sinnen för dig som anhörigvårdar ”Må gott dag” för alla sinnen. Dagen riktas mot anhörigas behov att bli stärkt i anhörigvårdar rollen. Tid att stanna upp – ”egen tid” – möjlighet att träffa andra i likvärdig situation Tider – […]

Mor 0

Mor har ont i ryggen

Sitter och äter frukost med mor då hon säger ”jag har så ont i ryggen, det känns som det är njurarna”. Mor har tidigare har haft ont ryggen då troligen pga utslitna kotor. Jag kontaktar då 1177 och rådfrågar. Hennes direkta förlag är att vi åker akut till sjukhus, men strax efter så säger hon, är det njurarna är det […]

Primärvård 0

Brev till politiker i regionen

Kära politiker! Jag har blivit uppmanad av lokalpolitiker i min närhet att skriva och berätta hur vår vårdcentral Granngården/Sjuntorp fungerar. Jag har själv under många år år stridit då jag sett många felaktigheter  och då bett om kommentarer från verksamhetschefen. Det man möts av är tystnad och man blir i stället tvungen att dra det via patientnämnden, där svaret kan […]

Primärvård 0

Tillsynsärende 3

Regionens diarienummer: 00532 – 2012 Begäran om yttrande och journal dnr 9.2-44335/2012 gällande bristande behandling vid Vårdcentralen. Originalet vidaresänt till Primärvårdsstyrelsen och kopia till NU Sjukvården NÄL. Åter från NU-Sjukvården 2012-09-26, tillhör endast PVV

Primärvård 0

Mail till primärvårdschef ang journaler

Från mig till primärvårdchefen: Angående mor och Granngårdens vårdcentral. Nu finns en undertecknad begäran om journaler med mors och min namnteckning om begäran om alla fakta i målet. Hoppas det undanröjer alla betänkligheter om patientsäkerheten Mvh Bengt Larsson tillsammans med mor utanför vårdcentralen. Svar från Primärvårdchefen Ok Förmedlar detta till vik verksamhetsche. Patienten har rätt att få ut sin journal […]

Mor 0

Mail till verksamhetschef och primärvårdchef

Hej! För undvikande av olika sekretessbestämmelser kan jag även meddela det i mina journaler från 2010 finns uppgifter som signeras/låsts efter 108 (etthundraåtta) dagar. Vilket är skrämmande långt efter att uppgifterna förts in i journalen. Detta är alltså inget nytt utan här pågått en tid. Enl uppgifter på webben både på regionens och socialstyrelsens hemsidor så är det verksamhetschefens ansvar […]

Primärvård 0

Mail till verksamhetschef

Som svar på verksamhetschefens mail om att det saknas fullmakt på begäran om jounalutskrifter så svarade jag verksamheteschefen följande: Nu finns en undertecknad begäran med min och mors namnteckningar med begäran om utdrag av journaler inkl alla tillhörande handlingar. Dessa kan skickas till mors adress så behöver inga betänkligheter uppstå. Mvh BENGT LARSSON

Mor 0

Kopia på mail från Verksamhetschefen

Detta mail kom på min förfrågan varför inget händer efter mina begäranden om journalkopior. Hej igen, Utredningen pågår och vi finner att det saknas en fullmakt från din mor/patienten att du äger rätt att ta del av hennes patientuppgifter. Tacksam om du förmedlar detta till din mor och ber henne ställa ut en fullmakt till dig om vilka handlingar du ska få […]