Journal : Urinprov

Sonen kommer med urinprov för sin mamma. Har sveda och täta urinträngningar sedan flera dagar. Personalen på dagverksamheten har bett sonen lämna urinprov. vet inte hur lång blåstid det var på urinprovet. Visade endast 25 på röda. Sätter till dr NN ang recept.,

Signerad 2012-01-05

—————————————————————————————————————————————————————–

Anamnetiskt men ej labmässig säker misstanken om uvi. Behandling (Selexid 200 mg 1×2 i 7 dagar) ordineras via apodos mest med utgångspunkt i anamnes. Blir pat ej förbättrad rekommenderas läkarbesök.

Signerad 2012-01-05