Arkiv

Tillsynsärende 5

Länk till P4 Väst: Provsvar slarvades bort – man dog i lungcancer

Regionens diarienummer: 00584 – 2012

2012-10-16 Begäran om yttrande och journal Dnr 9.2-45904/2012 Klagomål gällande fördröjd behandling och diagnos vid Granngårdens vårdcentral i Trollhättan. Original vidaresänt till Primärvårdsstyrelsen.

2012-11-13 Yttrande och journal dnr 9.2-45904/2012 Regionen svarade 2012-11-08

2013-01-15 Anmälan enligt Lex Maria Granngårdens Vårdcentral Trollhättan

2013-01-21 Mottagen Lex Maria-anmälan dnr 8.1.1-3364/2013

2013-02-15 Beslut dnr 8.1.1-3364/2013 Anmälan enligt Lex Maria om fördröjd diagnos och behandling vid vårdcentralen Granngården i Trollhättan

2013-02-15 Möjlighet att lämna synpunkter över förslag till beslut dnr 9.2-45904/2012 gällande fördröjd behandling och diagnos vid Granngårdens vårdcentral i Trollhättan

2013-03-07 Beslut dnr 9.2-45904/2012 Anmälan om fel i vården angående fördröjd behandling och diagnos vid Granngårdens vårdcentral i Trollhättan

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Denna regel kallas lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska

  • hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen.

Mor har ont i ryggen

Sitter och äter frukost med mor då hon säger ”jag har så ont i ryggen, det känns som det är njurarna”.

Mor har tidigare har haft ont ryggen då troligen pga utslitna kotor.
Jag kontaktar då 1177 och rådfrågar.
Hennes direkta förlag är att vi åker akut till sjukhus, men strax efter så säger hon, är det njurarna är det vårt akutsjukhus som gäller men är det istället ryggkotorna är det akuten i grannkommunen.
Hon frågar om vi kan, pga värken, vänta till kl 15.00 då det finns tid på akutvårdcentralen i närheten.
Vi väljer det sistnämnda.

Väl där får vi träffa en läkare som snabbt konstaterar att det är kotorna.
Med remiss i handen blir vi skickade till vårt sjukhus för röntgen.

Mor kommer fort in på röntgen medan jag ombeds sitta kvar i väntrummet.
Några minuter senare blir jag ombedd att komma in och hjälpa till.
Blir inklädd i blydräkt och får hjälpa till och hålla mor lugn.

Röntgen lyckades och vi blir ombedda att vänta medan de skickade plåtarna till vårdcentralen.

Strax blir vi uppringda och får bekräftat att det är en kotkompression men de kunde inte avgöras om det var en ny eller gammal skada.

Pga av tidigare problem med mediciner vågade denna läkare inte skriva ut någon medicin utan vi skulle kontakta ordinarie vårdcentral på måndag.

Brev till politiker i regionen

Kära politiker!

Jag har blivit uppmanad av lokalpolitiker i min närhet att skriva och
berätta hur vår vårdcentral Granngården/Sjuntorp fungerar.

Jag har själv under många år år stridit då jag sett många
felaktigheter  och då bett om kommentarer från verksamhetschefen. Det
man möts av är tystnad och man blir i stället tvungen att dra det via
patientnämnden, där svaret kan dröja mellan 8 månader och 1.5 år innan
de får ett svar som dem kan vidarebefordra till mig.

Jag har kunna byta vårdcentral men har ändå valt att stanna kvar med
en förhoppning om vår fina vårdcentral i Sjuntorp skulle öppna igen.
Min senaste kritik tar jag nu via socialstyrelsen som just nu utreder
fallet och begär in journaler och kommentarer.

Vårdcentralen har inte velat vara mig behjälplig med att få ut
journaler eller annan info därav brev till högre ansvariga.
Här kommer en del av infomationen jag har skickat till primärvårdschefen.