Samverka så in i helvete

Under flera veckor har jag varit ansvarig för trygghetsvandring I närheten av en sporthall. Hallen har hyrts av en förening som haft aktivitet för mindre barn. Vid flera tillfällen har denna lokal trakasseras av ungdomar som haft ett normbrytande beteende och skrämt de små.

Målet har inte varit att ta ungdomarna i örat utan istället vara ixna förebilder för dessa. Samarbetet har skett mellan oss trygghetsvandrare, fältassistenter, områdespoliser mm.

Under dessa fyra veckor har fritidsgården i närheten dukat upp med bullar och kaffe, både för att prata med oss, men också att vi skall lära känna ungdomar.

Genom att gemensamt samverka har vi kunnat stävja det problematiska normbrytande beteendet som var. Polisen har kommit på besök och pratat med oss, men då vi varit där har deras arbete kunnat fokusera på annat. Likadant med fältenheten. Vi har dock haft direktelefonnummer till båda grupperna om problem uppstår och i värsta fall gäller 112 och säga att man är trygghetsvandrare.

Genom samverkan så in i helvete har vi nu kunnat överlämna det till föräldrar som turas om att vara där som trygghet både för barnen men även för de unga ledarna.

All övrig information har sedan vidarebefordras via vår samordnare på kommunen till polis, fältassistenter, ungdomsledare på fritidsgården mm. Vilket har fungerat på bästa sätt.

Västtrafik/Nobina står för våra resor. Kommunen genom fritidsgården ger oss skydd (om det behövs), men även fika med tilltugg, vilket även butiken i närheten gör om vi säger till. Plus värme om vi känner oss frusna. Jag har ju nästan alltid Nussä med mig som gärna charmar både små och stora och är suverän på att skapa kontakt. Och min lön är att känna att jag gjort något för mina medmänniskor.

Titeln på inlägget kommer från Socialtjänstpodden.

Lag och ordning, strängare straff och hårdare tag var en stor del av valdebatten 2018. Samtidigt har bla Akademikerförbundet SSR tillsammans med Polisförbundet lyft att det snarare behöver satsas mer på att förebygga brott. Den myndighet som är experter på det är Brå – brottsförebyggande rådet. Där arbetar Karin Svanberg och Linda Lindblom som är veckans gäster i Socialtjänstpodden.

Brå är en myndighet som verkar för att minska brottslighet och öka tryggheten i samhället. De gör det genom att ta fram fakta och kunskap om brottslighet i Sverige och brottsförebyggande arbete.

Linda betonar att kommunerna redan idag är skyldiga att arbeta förebyggande och uppsökande enligt Socialtjänstlagen men att det behöver göras mycket mer. Brå anser att det brottsförebyggande arbetet behöver bedrivas mer kunskapsbaserat och mer i samverkan mellan myndigheter, kommun och det civila samhället.