Skip to content

Tagg: Journal

Anhörig 0

Försöker någon lura mig? #blogg100

Även idag blir det vård/omsorgsrelaterat inlägg i bloggen. Sitter nu och går igenom mors journaler från sjukhuset efter medicinförgiftningen av Risperidon. Här ställer sig sjukhuset frågan om Risperdal: Inga uppenbara uppgifter varför pat blev insatt på Risperdal den 10/4-12 Här finns också info om att remiss till som INTE är journalförd på vårdcentralen och ej heller är skickad. Remissär skriven till […]

Vård 0

Journalen – en saga för bra för att vara sann

Originally posted on akutdoktorn:
Jag minns en patient från min tid som AT-läkare på en vårdcentral. En äldre kvinna stod på kortison för polymyalgia reumatika och jag ville trappa ut behandlingen, eftersom PMR brukar läka ut efter några år. Men kvinnan hävdade att hon stått på kortison i decennier. Jag tittade bakåt i journalen och såg att det i tidigare…

Äldreomsorg 0

Kommentar från Chefsläkare

Hade idag mailkontakt med chefsläkaren som haft som uppgift att kontrollera journalföring, epikriser och remisser på vår vårdcentral. Hon erbjöd sig att idag ringa upp mig och berätta om vad granskningen har lett till trots att hon har semester denna vecka. Jag föreslog att vi kan vänta tills hon är tillbaka till jobbet nästa vecka. Jag har redan väntat i […]

Primärvård 0

Mail till primärvårdschef ang journaler

Från mig till primärvårdchefen: Angående mor och Granngårdens vårdcentral. Nu finns en undertecknad begäran om journaler med mors och min namnteckning om begäran om alla fakta i målet. Hoppas det undanröjer alla betänkligheter om patientsäkerheten Mvh Bengt Larsson tillsammans med mor utanför vårdcentralen. Svar från Primärvårdchefen Ok Förmedlar detta till vik verksamhetsche. Patienten har rätt att få ut sin journal […]

Mor 0

Mail till verksamhetschef och primärvårdchef

Hej! För undvikande av olika sekretessbestämmelser kan jag även meddela det i mina journaler från 2010 finns uppgifter som signeras/låsts efter 108 (etthundraåtta) dagar. Vilket är skrämmande långt efter att uppgifterna förts in i journalen. Detta är alltså inget nytt utan här pågått en tid. Enl uppgifter på webben både på regionens och socialstyrelsens hemsidor så är det verksamhetschefens ansvar […]

Primärvård 0

Mail till verksamhetschef

Som svar på verksamhetschefens mail om att det saknas fullmakt på begäran om jounalutskrifter så svarade jag verksamheteschefen följande: Nu finns en undertecknad begäran med min och mors namnteckningar med begäran om utdrag av journaler inkl alla tillhörande handlingar. Dessa kan skickas till mors adress så behöver inga betänkligheter uppstå. Mvh BENGT LARSSON

Primärvård 0

Svar från chef och direktör i primärvården

Detta är svaret jag fick från regionen angående Socialstyrelsens klargörande att vårdcentralen bryter mot socialstyrelsens bindande riktlinjer angående signering och låsning av journalposter Hej Jag skickar dina uppgifter vidare till vår chefsläkare o Pv direktör,som haft kontakt med dig tidigare. Jag ber också vår IT avdelning kontrollera datarutinerna på vårdcentralen, vi skall självklart följa Socialstyrelsens regelverk. Angående kontakter med kurator […]

Tidigare 0

Journal: Alvedon. Oxascand

SSK meddelar att mor får Alvedon regelbundet. Situationen svår för personalen, man har dock inte provat Oxascand som finns ordinerat. Min kommetar: Oxascand är utprovat och står i journalerna redan i mars att de ger dålig effekt och att det behöves något regelsbundet. Kanske därför Risperidon insattes.  Saknas journalposter för detta…. Vi har återigen provat Oxascand men med lika dåligt […]

Äldreomsorg 0

Journal: Klåda och svettningar

SSK uppmärksammar vid rondtillfället på boendet att pat besväras av kraftig klåda och svettningar. Läkaren antar att det har med Donezepil att göra… Risk finns även att leverpåverkan r/t medicineringen kan ge symtom. Provtagning med leverstatus och kratinin rekommenderas, därefter ny bedömning. Min kommetar: Varför sätts inte även detta i samband med Risperidon? Mor hade ju fortfarande efter två månader […]

Primärvård 0

Komplettering till Socialstyrelsen

Dnr 9.2-36374/2012 Hej! Har nu även haft ett långt samtal med MAS i kommunen. Varken sköterskor eller annan personal har vetat om varför mor är på boendet. Inte ett ord i mors journaler från vårdcentralen om förgiftning, inte ett ord om felmedicinering. Står att medicindoser har ändrats med inte ord om varför dom har ökats och insatts etc. Det första […]

Tidigare 0

Journal: Läkarbesök second opinion

Kontaktorsak: Ont i hö sida av kroppen. Pat har ramlat flera gånger innan hon blev inlagd på sjukhus. Hon har fortsatt ont i höger sida. Bedöms som skada efter fall men inga tecken till skelettskada eller fraktur. Vi kommer överens om att Alvedon skall in i dospåsarna vilket visar sig att boendet hade ordnat dagen innan då det fick veta […]

Mor 0

Journal: orolig och förvärrat ropbetende

Personalen upplever pat mer orolig med förvärrat ropbeteende och man har noterat illaluktande urin. Patienten sköter toalettbestyren relativt självständigt en inkontinet. Diagnos: F028 Demens vid andra specifierade sjukdomar som klassifieras annorstädes Signerat 2012-06-18