Mor förkyld (tror vi) + biverkningar och åter biverkningar

Mor uppvisar förkylningssymptom såsom snuva och rinnande näsa.

Under kommand veckor uppkommer mer och mer biverkningar:

Nedanstående är utdrag från FASS och beskriver en del av de biverkningar som kan uppstå-
Mor har inte haft alla men några har funnits och flera har varit mycket tydliga.
En del av biverkningarna har vi inte ens förstått att det var biverkningar förrän efteråt.
Vi har heller inte fått information om att vi skall hålla koll efter något speciellt.

—————————————————————————————————

• Parkinsonism. Detta är en medicinsk term som innefattar många symtom. Varje enskilt symtom kan förekomma hos färre än 1 av 10 personer. Parkinsonism innefattar: ökad salivproduktion eller vattnig mun, muskuloskeletal stelhet, dregling, ryckighet när man böjer leder, långsamma, minskade eller försvagade kroppsrörelser, avsaknad av ansiktsuttryck, spända muskler, nackspändhet, muskelstelhet, gång med små, korta och snabba steg och avsaknad av normala pendlingsrörelser med armarna, ihållande blinkningar till följd av att man knackar på pannan (en onormal reflex).

• Huvudvärk, svårigheter att somna eller att fortsätta sova.

• Dåsighet, trötthet, rastlöshet, svårigheter att sitta still, irritabilitet, ångest, sömnighet, yrsel, bristande uppmärksamhet, matthetskänsla, sömnstörning, tremor.

Andningssvårigheter, lunginfektion (lunginflammation),influensa, luftvägsinfektion, dimsyn, nästäppa, näsblödning, hosta.

• Lunginfektion till följd av inandning av föda i luftvägarna,infektion i urinblåsan, ”röda ögon”, bihåleinfektion, virusinfektion, öroninfektion, tonsillinfektion, infektion under huden, ögoninfektion, maginfektion, sekretbildning i ögonen, svampinfektion i naglarna.

• Förvirring, uppmärksamhetsstörning, sänkt medvetandegrad, ökat sömnbehov, nervositet, upprymd sinnesstämning (mani), brist på energi och intresse.

• Muskelsvaghet, muskelvärk, ont i öronen, nacksmärta, ledsvullnad, avvikande kroppshållning, ledstelhet, muskuloskeletal bröstsmärta, obehagskänsla i bröstet.

• Hudskada, hudproblem, torr hud, intensiv hudklåda, akne, håravfall, hudinflammation orsakad av kvalster, missfärgning av huden, förtjockning av huden, rodnad, minskad hudkänslighet för smärta eller beröring, inflammation i fet hud (seborroiskt eksem).

• Svimning, gångrubbning, tröghet, aptitminskning med näringsbrist och låg kroppsvikt som följd, känsla av att vara ”ur gängorna”, balansrubbning, allergi, ödem, talrubbning, frossa, koordinationssvårigheter.

• Störning av passagen i andningsvägarna, lungstas, knastrande andningsljud, täppthet i luftvägarna, talsvårigheter, sväljningssvårigheter, hosta med slem, hest/visslande ljud vid andning, influensaliknande sjukdom, bihålesvullnad.

• Bristande respons på stimuli, medvetandeförlust, plötslig svullnad av läppar och ögon i kombination med andningssvårigheter, plötslig svaghet eller domning i ansiktet, armar eller ben, särskilt på en sida, eller tillfällen med sluddrigt tal som varar i mindre än 24 timmar (detta kallas ministroke eller stroke), ofrivilliga rörelser i ansiktet, armar eller ben, ringning i öronen, svullnad i ansiktet (ansiktsödem).

Risperidonbiverkan

Journal: Läkarkontakt med hemtjänst

Situationen i det närmaste ohållbar i hemmet då pat blivit allt mer orolig och oregererlig. Lång redogörelse för detta men jag sammanfattar detta som klara tecken till sk senil oro. Sätter in tablett Risperdal 0,5 mg x 1 till att börja med och man får utan vidare öka dosen till 2 tabl dagl under helgen om fortsatt stark oro. Ny tfn kontakt om 1 – 2 veckor.

Recept: Filmdrag Risperdal 0.500 mg 20 st 1×1

Signerat 202-04-10

Mina kommentarer:
De ovan nämnda reaktionerna är de jag hävdar kom några dagar efter att för stark dos Vagifem insattes och jag infomerat läkaren om. Istället för att ta besväret med bekymren och vänta på att Vagifem i lägre dos har hunnit verka sätter man in en dynamitmedicin som är tillåten för korttidsbehandling av oro i samband med Alzheimers sjukdom.
Mor har dock ingen diagnos Alzheimer då hon inte är utredd utan endast demens. För andra demenssjukdomar är denna medicin ett ”icke göra” enl Socialstyrelsens föreskrifter.

Läkaren infomerar inte om några biverkningar eller vad vi skall hålla uppsikt efter.

Fass säger:

Behandling av långvarig aggressivitet hos personer med Alzeimers sjukdom. (mor har INTE diagnos Alzheimers)

Vuxna (inklusive äldre personer)

• Startdos är i regel 0,25 mg 2 gånger per dag.

• Din läkare kan sedan gradvis justera dosen beroende på hur du svarar på behandlingen.

• De flesta känner sig bättre med doser på 0,5 mg 2 gånger dagligen. Vissa patienter kan behöva 1 mg 2 gånger per dag.

• Behandlingstiden hos patienter med Alzheimers sjukdombör inte överskrida 6 veckor.

Journal: Läkare bekräftar feldosering av Vagifem

Läkaren skriver ett brev till mig:

Hej Bengt!

Har försökt nå dig telefonledes under måndagen. Du hade fullständigt rätt angående Vagifem. Man har helt nyligen ändrat doseringen av Vagifem från 25 mikrogram till 10 mikrogram. Därför har jag nu gjort om doseringen att din mor nu i fortsättningen får den lägre dosen. Den nya förpackningen skall finnas att hämta från och med i morgon den 3:e april.
Om du har några funderingar får du höra av dig.

Osignerat, Låst 2012-07-10 (mer än 3 månader)

Min kommentar:

Helt nyligen, skriver läkaren. 14 månader säger jag…