Har vi glömt vår historia?

2390666040_2e6b0a9a78_z

EU är för mig ett fredsprojekt, ett projekt som är skapat för att med förhoppning bidra till att inga mer krig bryter ut i Europa.

Jag var inne och läste på en annan bloggsida om en person, som själv utger sig för att tillhöra den sida som många gånger kallar sig för vänster. Jag gillar mångfalden även inom politik, och följer därvid många politiska bloggar. Vad som gjorde mig glad med detta blogginlägg var att det byggde även på hjärta och inte bara en ideologi. Visst personen hade inte övergivit sitt nej, men det fanns tvekan i det.

I Europa startade två krig, två krig som spred sig till nästan alla jordens länder och benämns som första och andra världskriget. Efter andra världskriget tog segrarmakterna över Tyskland och splittrade landet i fyra zoner. En del övervakades av USA, en av Storbritannien, en av Frankrike och en del av Ryssland/Sovjetunionen. Men splittringen var snart total mellan segrarmakterna och Ryssland lade beslag på sin del och bröt loss det. Då splittrades Tyskland i två delar och det ena blev DDR, med sina östallierade och den andra tre blev BRD med sina västallierade. Östsidan skapade sin zon och västsidan sin zon och Europa var totalt splittrat. Nu startade det som kallas ”kalla kriget”.
I början började länder bygga upp en kol och stålgemenskap som delvis var överstatlig och anledningen var enkel. Man skulle gemensamt ha kontroll över dessa råvaror som är viktiga ingredienser för vapentillverkning. I dag har dessa länder vuxit till 28 stycken där varje land har förhandlat sig fram till villkor för att vara med i unionen. En del av den nationella politiken har också överlåtits till EU, fast på frivillig basis.

Under alla år har det förhandlats mellan länderna hur samarbetet skall se ut och på vilka grunder det skall vara mellanstatligt och överstatligt. I slutet på 80-talet kollapsade det kommunistiska systemet samman, då folk inte ville leva under förtryck utan ville vara fria. Land efter land slog sig fria från förtryck och till slut försvann även muren som delade Berlin. Nu satt det fart på två plus fyra förhandlingarna. Öst och Västtyskland pratade om att förenas, USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland blev involverade för att säkerställa att återgörening gick rätt till. Det ställdes stora krav på Tyskland och dess militära förmåga,  hur många soldater de får ha i armen, att tyska soldater inte får verka utomlands etc. Vilka vapen de får inneha och att de inte får inneha kärnvapen. Därtill blev det också förhandling mellan Tyskland och Polen att den sedan krisslutet på 40-talet gällande gränsen mellan länderna skulle gälla. När alla dessa avtal var klara då tilläts Tyskland återförenas och ockupationsmakten lämnade Tyskland. I dag har EU gemensamt ett stort ansvar att alla länder följer ingångna avtal för att bevara fred och frihet. Vi ser nu nu hur EU agerar mot där det har blivit väldigt höger i politiken.

En del vill jämföra EU med Jugoslavien som också föll samman. Jugoslavien har seTT helt olika ut under olika perioder under 1900-talet. Den gemensamma nämnaren är att Jugoslavien var en diktatur med socialistiska/kommunistiska förtecken. Så länge det fanns en diktator som förtrycket folket, så länge höll det ihop. När den starke mannen försvann så ville folket ha sin frihet tillbaka. Spanien var ju också en diktatur fast på andra sidan den politiska skalan. För att platsa i EU så är första villkoret att landet är en demokrati.

Nu iom Brexit så diskuteras många olika orsaker till varför svaret i folkomröstningen blev som den blev.

En del vill påstå att det beror på främlingsfientlighet och öppna gränser. Storbritannien är förvisso med i EU men inte i Schengen och har fortfarande gränskontroller och inte fri rörlighet. Har de gått på dessa vaggvisor från högerextremister så har de verkligen lurats. UKIP är en stor maktfaktor. Nu får vi se vad som händer där, när det politiska läget stabiliseras och landet åter blir manöverdugligt. Kommer de då att följa folkets vilja eller kommer de att gå emot resultatet i folkomröstningen. Vi får se vad som händer.

För min del hoppas jag att Storbritannien stannar och använder sig av sina demokratiska makter till att skapa ett Europa för alla.

Kort om EU kan du läsa här:

Delat Europa #delateuropa #blogg100

eu-flag

Amerika, Afrika, Asien, Australien, Antarktis och Europa.
Redan här visare det sig att Europa är unikt i världen då det börjar på bokstaven E, medan resten börjar på A.

Men även ur andra synvinklar är Europa unikt, då två världskrig har startat här, samt att två ideologier också har sitt ursprung här: Nazism och kommunism. EU bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa. Tanken är ju att inga mer krig skall starta från denna världsdel, utan att vi istället skall skall lösas vid förhandlingsbordet.

Jag tror på tanken och i valet när vi röstade om medlemskap vara jag en av de som röstade ja. EU:s övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta samt verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Nu skakas Europa och EU av en flyktingkatastrof och här råder stora motsättningar mellan länderna i EU, och hur detta skall hanteras. Vi har alla olika historia och erfarenheter men ett gemensamt intresse att bevara freden. Men för att hela projektet skall kunna fungera så är det ju också viktigt att vi försöker inom vissa områden har liknande lagstiftning som harmoniserar mellan länderna. I andra delar har vi full frihet att stifta egna lagar, som kan vara unika.

Vem är då jag i detta spel?
Själv ser jag mig ibland som svensk, jag är född i Sverige, majoriteten av mina livsår jag jag levt i Sverige. Men jag känner mig också som tysk. Mor var tysk medborgare när både jag och mellanbrodern föddes. Mor fick sitt svenska medborgarskap 1964. Jag har ju släkt både i Sverige och i Tyskland, så för mig har EU gjort att jag kommit närmare min släkt där nere. Jag känner ju också mer samhörighet med mina vänner i Österrike, i Beneluxländerna, i Finland mm. Men samtidigt som vi är med i EU, så tror jag också för den nordiska unionen, där vi varit långt före EU i många frågor och det också ger gemenskap. Så när någon frågar mig vem jag är, så blir ju svaret för mig olika, så jag svarar olika. Jag är svensk medborgare, där råder ingen tvekan. Men det händer att jag svarar att jag är tysk och ibland även europe.