Komplettering till Socialstyrelsen

Dnr 9.2-36374/2012

Hej!

Har nu även haft ett långt samtal med MAS i kommunen. Varken
sköterskor eller annan personal har vetat om varför mor är på boendet.
Inte ett ord i mors journaler från vårdcentralen om förgiftning, inte
ett ord om felmedicinering. Står att medicindoser har ändrats med inte
ord om varför dom har ökats och insatts etc.
Det första hon nu skall göra är att det ALLTID måste tas kontakt med
anhöriga för att få en bild även från den sidan, så inte samma sak
upprepas. Därtill när hon kommer tillbaka till semestern så skall det
också diskuteras vilka rutiner som skall ändras och ses över
beträffande övertagande från sjukivården till hemsjukvården och sedan
vidare till ansvariga sköterskor på boendet. Så här får det bara inte
gå till….
Hon sade att ibland måste man ta till en kamp för att det skall bli
rätt och hon tackade också mig för att jag fört den kampen för så här
får det inte gå till.

Detta liknar mer och mer en tragedi för mor. Exakt vilka åtgärder
kommunen tänker göra vet jag inte än men är redan kallad till möte på
boendet för att mor skall kunna få rätt rehabilitering efter
förgiftningarna.
Problemet är ju att jag knappast hinner med själv i alla händelser som
nu sker…

Svar från patientnämnden

Hej Bengt!

Jag heter NN och arbetar som utredare på patientnämnden och jag har fått ditt brev. Ledsen för allt besvärligt som hänt dig. Det jag kan se av ditt brev är att du gjort allt som kan göras och jag förstår också att du anmält till alla instanser som finns att tillgå i detta fall.

Jag ser inte att jag kan göra så mycket mer för dig. Jag är ändå glad att du sänt din berättelse till oss så att vi kan registrera den som ett patient ärende hos oss och ta upp det i nämnden för våra politiker. Detta görs utan namn så att patienten inte ska kunna identifieras. Patientnämndens politiker kan inte agera i enskilda fall, där har du redan sökt den hjälp som är möjlig via patientförsäkring etc, men ditt fall kan vara viktigt i helheten då nämnden ser på ”trender” om det sker många liknande saker vid en och samma instans till exempel.

Det är också viktigt att politikerna får se vad fel det kan bli med läkemedel som det till stor del handlar om i ditt fall. Jag hoppas att man på boendet din mor har gjort en avvikelserapportering i sitt system så att man kan förbättra sitt arbete i kommunen.

Har du mer frågor får du gärna återkomma till mig. Jag arbetar min sista dag i morgon sedan tar jag semester i några veckor och är åter  20 augusti.

Med vänliga hälsningar

NN
utredare

Journal: Läkarbesök second opinion

Kontaktorsak: Ont i hö sida av kroppen.

Pat har ramlat flera gånger innan hon blev inlagd på sjukhus. Hon har fortsatt ont i höger sida.
Bedöms som skada efter fall men inga tecken till skelettskada eller fraktur.
Vi kommer överens om att Alvedon skall in i dospåsarna vilket visar sig att boendet hade ordnat dagen innan då det fick veta att jag skulle iväg med mor på second opinion.

Signerad 2012-07-12

Mina kommentarer:

Varför lyssnade inte personalen om detta redan från början utan reagerade först när jag hade beställt tid på vårdcentralen.
Hon har också sedan tidigare knäartros och ont i ryggen. Hon hade också konstaterade muskelsmärtor pga biverkningar av Risperidon.

Brev till patientnämnden

Hej!

Är detta något för er?

Vad jag reagerar på är att mor insattes på Vagifem 25 mkg trots att
tillverkaren själv dragit bort den strykan från marknaden ca 14
månader innan mor fick den. Finns dock kvar som parallellimport. Jag
märkte snabbt att hennes humör ändrades och blev mycket ilsk o
irriterad och började undersöka saken tills jag fick kontakt med
läkemedelsverket som protesterade på styrkan.
Efter det så pratade jag med läkaren som inte trodde mig utan utan
ville kontrollera saken.
Strax därefter kom ett brev från honom där han gav mig fullständigt
rätt i mina påståenden och ändrade dosen.
Men i samband med det sattes också risperidon in för att lugna henne,
vilket gav en massa biverkningar.
Till slut blev läget akut och hemvårdspersonalen bad mig och hjälp då
deras sköterska inte verkade ta det hela på allvar.
Läkaren skickade en remiss till Geriatrik i Uddevalla för
medicinjustering, väntetid en till två månader.
Tjänstgörande distriktssköterska (ej mors ordinarie som var sjuk)
tyckte vi kunde vänta drygt en vecka och vänta på ordinarie rond.
När hennes ordinarie distriktssköterska kom tillbaka kontaktade hon
mig med en gång och efter diverse samtal så beslöt vi att kontakta
akuten och där tog dom emot henne och vi fick ambulans som hjälp att
få in henne då hon var i så dåligt skick. Hon hade dom sista dagarna
blivit matad av hemvårdspersonal då hon hade mycket smärtor i muskler
och stelhet som gjorde att hon knappt kunde röra sig.

Mor blev då inlagd för misstänkt medicinförgiftning av Risperidon.
Mor låg inne på sjukhus en vecka och sedan slussades vidare till korttidsboende.

Mor är idag utan Risperidon, Oxascand och Zolpidem.
Hon är lugn och fin men har fortfarande en del smärtor och stelhet och
är ofta beroende av rullstol om hon inte får typ Alvedon som
smärtlindring.

Om man tittar på hur Risperidon sattes in utan att ha först ha inväntat
resultatet av minskningen av Vagifem 25 mkg så tycker jag detta har
orsakat framför allt henne onödigt lidande men också vi barn som har
levat nära henne, därtill en massa exrakostnader.

Har pratat med socialstyrelsen som skall granska fallet men kanske
även ni skall titta på detta.
Har även pratat med MAS i kommunen om vad jag tycker är dåligt
samarbete mellan mig som äldste son och sköterskorna på hennes boende.
Borde åtminstonde fått ett telefonnummer där jag kan kontakta sköterskan.
Jag har under hennes korttidsboende (1 månad) försökt påtala detta om
smärtlindring genom Alvedon-liknande preparat utan att han blivit
tagen på allvar.
I dag 12-07-11 har nu mor fått insatt Alvedon i dospåsar.

Jag känner att allt blir mer och mer övermäktigt för mig, med anmälan
till patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen, socialstyrelsen
därtill min utvecklingsstörde broder som har gått in väggen bland annat
beroende på detta.

Mvh
/Bengt Larsson

Journal: tidsbeställning second opinion

Mor har inte fått någon som helst smärtlindring efter alla fall som blev av risperidon trots att jag bönat och bett om det till både sköterskor och övrig personal på boendet.

Jag har ju tidigare pratat med läkaren om detta att hon sedan tidigare har ont i knä och i rygg. Hon har därför ätit Treo och senare Alvedon just för detta. Detta har läkaren då godkänt och jag vill veta varför det nu inte sker…

Anmälan till Socialstyrlsen

Kopia på mail till Socialstyrelsen:

Doris Larsson

Innan jul 2011 så var vi på vår traditionella julresa till Kiel i Tyskland.
Vi hade lånat en rullstol från hjälpmedelscentralen för mor som hade
svårt att gå längre sträckor bland annat ont i rygg och knän. Vi har
ca 10 timmar på oss i land innan resan med vändande båt går tillbaka
till Göteborg.
Mor njöt av resan i fulla drag.
Vi köpte på julmarknaden en schweinestek (kotlett) i bröd som vi åt.
Helt plötsligt började hon att väsa och jag förstod att någt alvarligt
hänt. En köttbit i halsen. Hon blev blå på läpparna och i ansiktet.
Folk kom ditrusande medan jag ringde ambulans på 112. Dom rensade så
gott dom kunde ur halsen, mor låg livlös på marken. Ambulansen kom och
hon fördes i den. En bil med två läkare ankom och gick in i
ambulansen. Därefter kom även polis.
Mor som är tyska kan språket men min utvecklingsstörde bror kan bara svenska.
Misstänkte starkt att det skulle vidare till sjukhus. För bror som
inte kan tyska fanns bara ett alternativ och det var att skicka ner
honom till båten där det fanns svensktalande personal. Efter ca 30
minuter hör jag återigen mors skratt och lättnad uppstod.
Därefter kunde vi i sakta mak åka till sjukhuset.
Mor skulle bli inlagd minst en natt för observation. Vi fick omboka
resan och ordna hotell för att kunna vara vid mors sida. Natten
förflöt lugnt och mor blev utskriven nästa morgon.

Hemkommen firade vi jul i lugn och ro. I början på januari så tyckte
jag att mor började få väldigt mycket urin och jag började misstänka
att mor hade urinvägsinfektion. Någon i hemvårdspersonalen sade att
det är nog inte troligt då det inte luktar sådant.

Jag lät detta bero tills personal på dagverksamheten hörde av sig med
misstanke om att hon hade urinvägsinfektion pga av att hon sprang
mycket på toaletten. Tog kontakt med läkare mycket riktigt –
urinvägsinfektion. Medicin sattes in (XXX). Efter ytterligare
påtryckningar så sattes en ny kur in av samma sort. Hon hade då sköra
slemhinnor i slidan och läkaren satte in Vagifem (östrogenpreparat) 25
mikrogram boosterdos dvs en tablett dagligen under två veckor att
intagas vaginalt. Efter bara några dagar märkte jag att hennes humör
påverkades otroligt negativt blev ilsk, irriterad hotade
hemvårdspersonalen när dom tog i henne. Jag började tänka på östrogen,
hormonsvallningar, månadsproblem hos kvinnor etc. Tog kontak med
apotek, sjukvårdpersonal, läste bipacksedlar. Alla dessa nekade att
det kunde ha med östrogen att göra. Till slut fick jag kontakt med
läkemedelsverket som med en gång reagerade på strykan. Efter
dubbelkoll fick jag info att den finns som paralellinport men att
originaltillverkaren valt att ta bort den större styrkan från den
svenska marknaden med hänvisning till nya rön om att den lägre styrkan
ger samma verkan men med mindre biverkningar. Kontaktade läkaren enl
läkemedelsverkets råd och som genast ifrågasatte mina synpunkter. Han
lovade dock kontrollera uppgifter. Efter kontroll så återkom han med
meddelande att jag hade rätt och sänkte mors dosering. Under denna tid
hade resperidon blivit insatt Zolpidem, Oxascand. efter Risperidon kom
snuva, rinnande näsa, lätt feber och vi trodde att hon var på väg att
bli förkyld. Hon blev stel i leder fick svårt att gå. Hemvården
pratade med sina distriktssköterskor i hemsjukvården som inte såg
något speciellt med läget. Till slut blev läget att akut,
hemvårdspersonalen bad mig om hjälp med mor då deras egna sköterska
inte tog läget på allvar. Vi fick ställa in dagverksamheten, hemvården
fick komma och mata mor för hon kunde knappt röra sig.
Diskriktssköterskan ansåg vi kunde vänta en vecka. Hennes ordinarie
sköterska kom tillbaka efter sin sjukskrivning och kontaktade mig. Hon
kontaktade mors läkare på stört som erbjöd sig skriva remiss till
geriatrik i Uddevalla. Väntetid en till två månader. Hon kom till mig
och vi beslutade att ta in mor på egen hand.
Vi fick ordnat tillstånd at komma in akut och vi tog ambulans då mor
var stel i hela kroppen.

Där behöll dom henne för medicinförgiftning av Risperidon.

Förra onsdagen gick min mellanbroder i väggen pga av ekonomiska
bekymmer plus bekymmer om mor….

I torsdags körde jag min yngste  broder till bussen för att åka till jobbet.
Han glömde busskortet och gick hem två kilometer vilket tog sex timmar.
Han kunde inte förklara var han varit hela tiden…
Han är sjukskriven på grund av stress/utbrändet

HJÄLP!!!!!!