Lokalt trygghetsarbete

Det finns en stark koppling mellan droger, beroende, utanförskap och kriminalitet.
För att ta ett samlat grepp om missbruksfrågan är det därför i det lokala arbetet
viktigt att se till helheten genom att förena det traditionella folkhälsoperspektivet
med det mer dynamiska brottsförebyggande i ett gemensamt syfte.
Resonemanget ligger rätt i tiden då vi snart har en ny ANDTS-strategi samtidigt
som ett förslag om att lagstifta om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande
ligger på remiss hos regeringen.

Detta är ett citat från Ale kommuns Drogkompassen.

Jag är ju verksam i tre kommuner med trygghetsvandring/nattvandring, grannsamverkan mm. Jag ser ju både skillnader och likheter i de olika kommunerna hur de arbetar framåt med det lokala trygghetsarbetet. Alla kommuner tar nu steg framåt i det trygghetsskapande arbetet.

Lilla Edet har tagit ett stort steg framåt med införande av ett lokalt BRÅ. Här försöker man också utveckla Trygghetsvandrarna till en bättre gemensam organisation. På något sätt kommer de också inplementera grannsamverkan i detta. Det är ju ett arbete som måste göras i samarbete med polisen.

Trollhättan har ju sedan många år arbetat med både Trygghetsvandrare och Grannsamverkan. Där är ju kommunen ansvarig för båda delarna vilket gör att det blir direktkontakt med de olika grupperna. Ett par trygghetsronder görs varje år i olika stadsdelarna med boende och andra verkande i området. Där har också Polis, Trygghetsvandrare men även grannsamverkansgrupper varit involverade. Här gäller det att tillsammans hitta brister, men också ta fram de fina saker som finns och utveckla området för att öka trivseln och att man träffas mer ute, vilket skapar mötesplatser och gemenskap. Årets uppstart av sommarens trygghetsvandringar sker också tillsammans med kommun, polis, samhällsbyggnadsnämnden och det kommunala bostadsbolaget för att ta tillvara all kompetens som finns hos de olika grupperna.

Ale har de senaste åren uppmärksammats både lokalt och på riksplan för de stora kliv de tagit framåt i säkerhets och trygghetsarbetet. Just samverkan mellan olika delar av kommunen men även polis och civilsamhället har tagits med.
Ale har nu tagit ännu ett stort steg för att få med så många som möjligt och även de delar som kanske inte är direkt inblandade men som trots allt behöver veta.
Jag tycker detta koncept är mycket intressant.


Så här skriver de själva:
Nästa handbok från säkerhetsenheten handlar om vårt drogförebyggande arbete i Ale och vänder sig även till dig som är:
– Drogförebyggare/ANDTS-samordnare- Brottsförebyggare/trygghetssamordnare- Kommunpolis
– Folkhälsostrateg/folkhälsosamordnare
– SSPF-koordinator
– Verksam inom socialtjänst, kultur och fritid, inom utbildning eller polisen eller är kommunpolitiker m.fl.

Ta del av Ale kommuns Drogkompassen – Handbok i praktiskt lokalt drogförebyggande arbete med allt du behöver tänka på i det lokala ANDT-arbetet ”ax till limpa” !
Drogkompassen bygger på samlad kunskap inom ANDT-området och beprövade erfarenheter och arbetsmetoder inom lokalt drogförebyggande arbetet och är sammanställd av oss i Ale kommun samt medarbetare och chefer från polisen m.fl.

När Trollhättan byggde ut arbetet med trygghetsskapande åtgärder för drygt 10 år sedan var det svårt att få med hela kommunen och civilsamhället i arbetet. I dag är alla parter en etablerad del i arbetet och även en referensgrupp vid ombyggnader och förändringar i hela kommunen. Så jag tror alla kommuner har allt att vinna på ett starkt samarbete och att snegla på varandra. Vi behöver inte uppfinna hjulet en gång till.

Ladda gärna ner E-handboken kan laddas ner på Ale kommuns sida under Relaterad information.

Läs och jämför gärna Trygg och säker under respektive kommun.
Ale
Lilla Edet
Trollhättan


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s