Hornborgasjön #blogg100 #tranor #utflykt

I dag var vi på utflykt till Hornborgasjön, jag, mor, bror och vårt stockholmsfrämmande.

Hornborgasjön är en insjö i Västergötland, belägen cirka 15 kilometer sydöst om Skara och som idag räknas som en av Sveriges rikaste fågelsjöar. Sjön och dess omgivningar är sedan 1999 naturreservat. Sjön har en yta på 28 kvadratkilometer och natura 2000 området är 40 kvadratkilometer stort.

Hornborgasjön är allmänt mest känd för den stora mängd tranor (Grus grus) som stannar till där på våren för att spela innan de flyger vidare till sina häckplatser. De rastar där också under andra halvan av året, innan de flyger söderut till sina vinterkvarter. Ibland kan så mycket som 12 000 tranor befinna sig där samtidigt. Rekordet är från 3 april 2012 då 26 500 individer fanns på platsen. Det gamla rekordet, 18 500, var från 31 mars 2009.

DSC_0067
Mor ser fram emot resan

DSC_0070DSC_0071DSC_0075DSC_0076DSC_0077DSC_0078

I dag skäms jag för att vara sjuntorpare… #blogg100

Vad händer i vårt lilla samhälle?
Via olika media når mig nyheten att ”Föräldrar stoppade mixad simundervisning”.

Två förskolegrupper, en från Sjuntorp och en från en invandrartät stadsdel i Trollhättan har haft simundervisning tillsammans i ett integrationsprojekt. Men nu har detta stoppats av några föräldrar här i Sjuntorp. Anledning: ”Men flera föräldrar från Sjuntorpsskolan menade att deras barn inte skulle vara trygga med barnen från Kronan och hotade med att hålla barnen hemma om inte de mixade klasserna upphörde.”

Vad är det för samhälle vi lever i?

Instinktivt gick jag in på valmyndighetens sida och konstaterar att Sverigedemokraterna har ca 8 procent av rösterna här, dvs 8 procent av mina grannar röstar på SD.

I dag känner jag mig kränkt av hur vissa beter sig

Föräldrar stoppade mixad simundervisning

Protester mot mixade simlektioner

Föräldrar stoppade mixade simlektioner

Frågeställningar i vård/omsorg #blogg100 #juridik #etik

ID-10013140

Under min två års långa kamp om ”mors bästa” så har jag hamnat i olika frågeställningar om vad som är rätt och fel.
Jag har också många gånger fått frågor från andra anhöriga som har suttit i liknande situationer som vi, där de ansett att ansvariga behandlar och beslutar mot vad de anser är bäst för deras närstående. Det viktiga är den behövande och dennes situation och dennes önskemål och ingen annans.

Det finns ju lagar som styr hur saker skall hanteras men även etiska infallsvinklar.

Jag har här nedan ett stort antal frågeställningar som kan vara bra att fundera på hur de skall hanteras.
Tänk då ur den ”behövandes” situation om vad som är rätt eller fel.

Socialstyrelsen har gjort tips hur dessa frågeställningar skall försöka lösas och på vilken nivå det skall ske…
Fundera gärna på varje frågeställning och vad du anser är rätt eller fel innan du går vidare till Socialstyrelsens sida och läser hur det tolkar frågeställningen…

Länk till Socialstyrelsen.

Agera vid misstanke om att någon kör bil onykter?

Använda sociala medier för behandlingssamtal?

Avstå när det är svårt att få ett godkännande om att berika maten?

Avsäga sig uppdraget som personligt ombud för att inte medverka till handlingar som man är emot?

Berätta för anhöriga om kärleksrelation på äldreboende?

Bör den före detta kontaktpersonen berätta för sin arbetsgivare om sin relation med en tidigare klient?

Bör verksamhetschef sätta gränser för enskildas umgänge med anhöriga?

Ekonomiska problem på grund av skönhetsoperation?

Får den personliga assistenten underlätta sexköp?

Får man bestämma om kvinnliga och manliga sysslor i sitt hem?

Får man filma personer med demenssjukdom för att skicka till deras anhöriga?

Får man gå in till en boende utan lov när det finns stark oro?

Får man gå klädd som man vill? (slöja, niqab)

Får man kameraövervaka tvångsomhändertagna och anställda?

Får man sälja sex i sin LSS-bostad?

Får personal i gruppbostad rensa i en omsorgstagares tillhörigheter?

För frisk för särskilt boende?

Föra vidare klients information om psykiatriker?

Ge ekonomiskt bistånd till kvinna som fördröjt självförsörjande?

Handla och portionera ut alkohol till enskilda?

Hur agera vid sex på särskilt boende?

Hur får man en duschvägrare att tvätta sig?

Hur ge god vård till man med destruktivt alkoholmissbruk?

Hur ge hemtjänst till person som lever i sanitär olägenhet?

Hur gör man när en person kräver hjälp men inte vill ta emot den?

Hur gör man när sekretesskrav och anmälningsskyldighet säger emot varandra?

Hur hantera mamma som ska flytta hem men skrämmer dotter?

Hur hantera man med personlig assistans som skapar kränkande miljö för assistenterna?

Hur hantera man som saknar sjukdomsinsikt?

Hur hantera när person kräver hjälp men inte vill ta emot den?

Hur hanterar man en aggressiv man med stor aptit och diabetes?

Hur kan chefen säkra personalens arbetsmiljö när boende vägrar ha hjälpmedel i sitt hem?

Hur kan personal i gruppbostad hjälpa och skydda utan att kränka?

Hur kan personalen på LSS-boendet hjälpa Lena med övervikten?

Hur ska enhetschefen hantera ledsagare som ägnar sig åt annat under arbetstid?

Hur ska personal ge vård som går emot egna värderingar?

Hur ska personalen hantera att anhöriga klagar oavsett hur bra vård och omsorg den boende får?

Hur skapar man ett drägligt liv?

Hur stort är brukares medbestämmande vad gäller personliga assistenter?

Hur undvika att lämna ut den enskilde i onödan när förvaltningar delar dokumentationssystem?

Hur väger man in ett avtjänat sexualbrott i biståndsbedömning?

Inflytande för person som har LSS-insatser?

Informera förskoleföräldrar om personals brottsliga förflutna?

Kan anhöriga kräva att personalen i gruppbostaden undanhåller information från omsorgstagaren?

Kan behandlingshemmets personal neka socialsekreterare att ta del av information om en boende?

Kan boende vägra socialnämnden att ta del av utredning?

Kan kurator ta emot en 14-årig flicka utan hennes föräldrar?

Kan man avstå från att informera patient av religiösa skäl?

Kan man besluta om fortsatt boendestöd mot den enskildes vilja?

Kan man beviljas ledsagare som sällskap, av kulturella skäl?

Kan man få assistans när man ska åka och avsluta sitt liv utomlands?

Kan man låsa in en högljudd och utåtagerande boende?

Kan man tillåta öldrickande på gruppbostad?

Kan personal bestämma att omsorgstagare får avstå från sin medicin?

Kan personal på dagverksamhet förbjuda farliga föremål?

Kan personalen besluta om rökavvänjning?

Kan personlig assistent hjälpa person med funktionsnedsättning att onanera?

Kan placerade barn kräva att personal håller tyst?

Kan ungdomar avstå arbete av religiösa skäl?

Kan vakande personal surfa på arbetstid?

Köpa nya möbler och styla åt enskild som inte kan välja?

Låta boende gå fritt med risken att hon ramlar och skadas?

Misstanke om dolda och möjligen illegala tillgångar

När informera utvecklingsstörd blivande mamma om att barnet ska omhändertas?

Personal tycker inte att god man sköter sitt uppdrag

Polisanmäla släktingar vid misstanke om förskingring?

Ska arbetsledaren lyssna på den enskilde eller personalen?

Ska barnets pappa informeras om att mamman är döende, mot mammans vilja?

Ska beteende som uppkommer på grund av demenssjukdom anses naturligt?

Ska chef informera personal vid andra enheter om att en brukare bär på hepatit B?

Ska ett personligt ombud bryta mot sekretessen för att motverka rykte?

Ska ett personligt ombud informera kommunen om klientens faktiska förhållanden?

Ska handläggare påtala misstanke om funktionsnedsättning?

Ska hemtjänsten köpa hem större mängder alkohol till person med missbruk?

Ska kurator anmäla oro för en ungdom till socialtjänsten mot föräldrarnas vilja?

Ska kuratorn klaga på personlig assistans mot den anhöriges vilja?

Ska laddade citat återges i primärdokumentation om barn?

Kan personal bytas ut på grund av patientens rädsla?

Ska personal göra en lex Sarah-anmälan mot den berörda omsorgstagarens vilja?

Ska personal hjälpa man att dricka sig full?

Ska personal i demensboende motverka otrohet mellan boende?

Ska personal i gruppboende begränsa bekantskaper som anhöriga är emot?

Ska personal på gruppboende agera vid tvångsbeteende?

Ska personal sköta enskildas Facebook-konton?

Ska personligt ombud anmäla bedrägeri?

Ska socialnämnden fatta ett biståndsbeslut utan ansökan eller samtycke?

Ska socialsekreterare på önskemål sluta diskutera ett fall i arbetsgruppen?

Ska socialsekreterare utfärda osant intyg?

Ska socialsekreteraren polisanmäla misshandel?

Ska utvecklingsstörda Ante få gå själv till och från sitt arbete?

Ska äldre kvinna få hjälp av manlig personal mot sin vilja?

Uppmana anställda att köpa alkohol till boende?

Utvecklingsstörd snattare som ännu inte avslöjats

Varna om klients dåliga psykiska skick?

Vem ansvarar för utvecklingsstörda Niklas som bollas mellan myndigheter?

Vem har sista ordet om vårdbehov?

Vem ska bli far?

Vilka krav kan man ställa på hygien och uppträdande i matsalen på servicehus?

Väger dotters eller makens åsikt tyngst i handläggaren?

Är behandlingshem skydliga att dela sin dokumentation med socialnämnd och anhöriga?

När det integritetskränkande att använda alkomätare på särskilt boende?

Är det lämpligt att använda Facebook i socialtjänstens handläggning?

Är det normalt och tillåtet för hemtjänsten att sexuellt tillfredsställa en vårdtagare?

Är det okej att ha dyra vanor på institution?

Är promenader anhörigas eller hemtjänstens ansvar?

Tidningsbudets dilemma #blogg100 #vinter #postlådor

Här om dagen drabbades bland annat Stockholm av ett väderbakslag och det var ”massor” med snö och en kompis normala resa till jobbet tog 85 minuter istället för 35.

Tänkte då på mitt jobb som tidningsbud vintertid och hur vi ofta får klagomål om ”utebliven tidning” alternativ ”stoppa ner tidningen helt… Jag väljer att visa några vinterbilder varför det händer att tidningen inte kommer fram till abonnenten…

DSC_1056
2010-12-023
DSC_1119mobil X10i 517mobil X10i 500mobil X10i 501

Alla blir lurade – efter tjugosjätte telefonförsäljaren brister det #Blogg100

Kan bara inte låta bli att dela detta inlägg som jag själv känner så väl igen!

Henrik Tornberg

Sedan i måndags har jag blivit uppringd tjugosex gånger från olika telefonförsäljarbolag som alla frågar efter Therese. Vem det är, eller om hon ens finns, vet jag inte. Men telefonförsäljarna vet varför de ringer:

– Therese har sagt ja till att bli uppringd, då hon var med i en undersökning på nätet, förklarar de hjälpsamt då jag frågar varifrån de fått mitt nummer. – Så det är inget konstigt alls, vi får ju ringa när Therese sagt ja till det.

Mitt problem är att Therese sagt ja till att de ska ringa mitt nummer. Under onsdag och torsdag var det värst. Då ringde det varje timme under kontorstid. Varje timme. Vad förväntas Therese vara för typ av människa, som skulle kunna ha sagt ja till att bli uppringd varje timme av olika företag som vill sälja saker? En extremt ensam och uttråkad rik hemmafru?

Käcka ungdomar ringer alltså mig och…

Visa originalinlägg 822 fler ord

Kretslopp och återanvändning #blogg100 #ironi

När vi var små så berättade far en historia för oss barn…

Här går vi på toaletten och kissar och bajsar…

vector_toilet_original_1

Det rinner genom avloppet ut till bäcken…

Det följer bäcken ner till ån där de sedan förs vidare ut till Göta älv…

DSC_0294

Bajset och kisset passerar Lilla Edet, Göta, Älvängen och Nödinge.

800px-Alelyckans-vattenverk

Sedan kommer det till Alelyckan utanför Göteborg där det tas in i reningsverket och görs till små, små, små bitar och går ut i vattensystemet och sedan dricker göteborgarna upp det…

Lemonade_Glass_clip_art_medium

Det är sådant som kallas kretslopp och återanvändning.

Omsorg Mary #blogg100 #omsorg #kärlek

Mary Andrén-Pada
Driver i Finland Omsorg Mary…

För mig har Mary och hennes ”vetskap” varit ett stort stöd för mig de senaste åren.
Hon gör fantastiska bilder som får en att tänka efter, fundera, stanna upp i vardagen…
Hennes fantastiska bilder skänker mig en inre frid och stryka och framför allt en tillfredställelse i vardagen…

Delar här några bilder som hon gjort och mer kan du hitta på denna länk: http://www.netikka.net/omsorgmary

 

1981940_640252709376807_1178001337_n 1959492_630586297010115_641452046_n 1926644_633614423373969_7115183_n 1925345_638488069553271_496545801_n 1898177_627950493940362_432482652_n 1780701_628215170580561_682695894_n 1601430_625062440895834_1117859072_n 1452264_639181406150604_1458851881_n

Mary Beskriver sig själv så här:

Som artonåring påbörjade jag min bana inom äldreomsorgen som sjukvårdspraktikant. Den banan har jag i stort sett varit trogen under mina närmare fyrtio verksamma år. Till äldreomsorgen har jag återvänt efter mina utbildningar och efter mina intressanta och givande besök inom missbrukarvård och handikappomsorg.

Det är inom äldreomsorgen jag känt att mitt hjärta hört hemma och likt en stockeld har jag brunnit och ägnat även en stor del av min fritid åt att studera, reflektera och föra min kunskap vidare till andra genom föreläsningar och artiklar. Speciellt omsorgen om och vården av människor som drabbats av en minnessjukdom ligger mig varmt om hjärtat.

Som bekant får varje människa sår i något skede av sitt liv, så även jag. Och såren från det förflutna påverkar vårt nu. Efter att ha kommit upp ur den djupa sorg jag föll ner i när min man förolyckades ger jag numera mitt engagemang åt att hjälpa andra sörjande.

För mig känns det ytterst angeläget att göra något meningsfullt av det mest meningslösa – när livet slår oss hårt och skoningslöst. För min del är det att vara till stöd och hjälp för mina medvandrare på livets väg, som ibland av olika anledningar förbyts i en sorgens väg. Därför står jag även till tjänst med föreläsningar om sorg och sorgbearbetning samt handledning inom nämnda områden.

Livet är underbart #blogg100 #kärlek #love

kärleksyrsel

God morgon!

Klockan än nu sex på morgonen och jag sitter i lugn och ro framför datorskärmen. Utanför fönstret ser jag hur dagen vaknar till liv och livet känns underbart. Taxin har precis hämtat bror som nu är på väg till jobbet i grannkommunen, och mor ligger fortfarande och sussar i sin bädd…

Fredag och det är sista arbetsdagen och helgen stundar…

Vad skall vi hitta på dessa två lediga dagar?
Vi behöver alla komma ut och bort från dessa väggar för att se livet från en annan synvinkel…

Jag tänker på hur framför allt jag har blivit mobbad av viss hemtjänstpersonal och dess chefer men också hur andra försöker få mig att inse att jag inte klarar detta… Varför skulle jag inte?

Jag är uppvuxen med en utvecklingsstörd bror och jag känner honom och att ha en mor med en demenssjukdom är inte så farligt trots allt. Man pratar ofta att demens är de anhörigas sjukdom och det förstår jag och jag har också ibland haft mina tankar gör jag rätt…

Som äldsta son har jag varit den som fått ta det stora ansvaret. Under fars sista år, med sitt multihandikapp, var det jag som stöttade far, mor och bror. Nu är mor sjuklig och behöver mitt stöd och jag finns här…

Varför skall jag vara den som skall rätta in mig i ledet och inse att jag inte klarar detta?
Olyckskorpar flaxar, det fungerar inte i längden. Just det, det fungerar inte i längden med en massa olyckskorpar som flaxar runt mitt huvud. Visst är det jobbigt att se sjukdomen utvecklas på mor och det är inte mindre jobbigt att se brors utveckling i detta, men det jobbigaste är inte detta utan dessa olyckskorpar. Var är geväret???

Jag trivs i denna situation som är, och vill absolut inte byta bort detta liv mot något annat.

Varför skall jag behöva acceptera att ”sätt en spruta i ändan på henne, så vet hon inget”…
Är det så vi skall göra med våra gamla demenssjuka? Denna tanke skrämmer mig, var finns medmänskligheten?

Det har nu ljusnat ännu mera utanför fönstret. Bredvid mina fötter i hundbädden ligger två katter.
Ute på gräsmattan går vovven och nosar sig fram och ”läser morgontidningen” och funderar på vad som hänt i natt.

Tar mig en slurk på kaffet jag har bredvid mig och funderar….
Vad vore livet värt utan kärlek och omtanke?
Min kärlek till mor och bror har vuxit sig starkare under denna tid av kamp som jag drivit mot region och kommun. Man har under denna tid lärt sig att vara oerhört flexibel…

Kollar in väderprognosen och den säger, ha roligt på lördag och städa på söndag…

Nu vet jag vad vi skall göra i helgen… Vi skall ha roligt och njuta av att vi har varandra….

Hashtagga ditt inlägg #blogg100 #hashtagg

#

Hashtaggar (#) är en typ av tagg som används på bland annat mikrobloggen Twitter sedan 23 augusti 2007 efter ett förslag från Chris Messina. Ordet kommer från det engelska tecknet för (#) som är ”hash” och ordet ”tag” som betyder etikett. På svenska, sedan lång tid, även kallad staket, brädgård eller brädhög.

skärmdumpblogg100En hashtagg är ett sätt för den som twittrar eller skriver på Facebook ett sätt att kunna sätta etikett på sitt inlägg och koppla ihop det med andra som skriver om samma sak.

Man kan även använda hashtaggar för att lyfta upp en fråga på agendan, de kan användas i kommunikationssyfte och i marknadsföringssyfte.
Hashtaggar kan också användas i skämtsyfte, eller för att vara ironisk. Ett exempel på en sådan användning kan vara att lägga till #ilandsproblem efter att ha beskrivit hur man inte kan välja mellan sushi eller pizza till lunch.

I sökfältet på Twitter eller Facebook kan du till exempel skriva in #blogg100 och få upp det mesta som skrivs om blogg 100 och dina och andras inlägg hittas då lätt av deras sökmotor.

Skulle du göra ett inlägg om till exempel om något i tv-programmet uppdrag granskning som går på SVT så kan du taggat ditt inlägg med ”Bra reportaget på Uppdrag Granskning – #blogg100 #granskning”. Nu blir ditt inlägg sökbart för alla som är intresserade av både delarna.

Jag som bloggar en del om ej fungerande vård/omsorg använder gärna taggarna #omsorg och/eller #svvard. Blir det teknik så använder jag taggen #teknik.
Nu när Nils Horner blev mördad blev det snart populärt att använda #nilshorner.

Twitter rekommenderar att inte använda mer är tre taggar i inlägg, och låter du dina inlägg gå ut per automatik på sociala medier från din blogg så är det bra att lägga taggen i rubriken till ditt inlägg.

Så glöm inte tagga dina blogginlägg med #blogg100 och gärna ett par taggar till om ämnet

Sjuntorp (film och textil) #blogg100

sjuntorp1

Sjuntorp har vuxit fram som ett textilindustrisamhälle. Sveriges näst första bomullsspinneri öppnade här 1813, vid vattenfallet i Slumpån. AB Sjuntorp och det omkringliggande samhället expanderade kraftigt och hade vid sin höjdpunkt på 1940-talet 1 200 anställda, inklusive sidoverksamheter. Bostadsbyggande och samhällsservice skedde i hög grad i företagets regi, så Sjuntorp kunde med rätta kallas en bruksort.

sjuntorpsgarn2 sjuntorpsgarn1 sjuntorpsgarn

Sjuntorp var från början huvudort i Flundre landskommun. Där fanns då 5 livsmedelbutiker, slakteri, två banker, bibliotek, konditori, bageri, tandläkare och kommunhus. Idag finns det två pizzerior varav en med kiosk, två frisörer, en blombutik, folkets hus och en mataffär. Det finns även ett vandrarhem/hotell som ligger vid Minnet nära Slumpån. Det var tidigare bageri och konditori. Det är idag en tätort i Trollhättans kommun. Det finns även en skola som heter Sjuntorpskolan F-9.

Textilbranschen i hela landet upplevde så småningom en kraftig tillbakagång, så även i Sjuntorp. 1982 såldes fabriken ut, och hyser nu några mindre mekaniska industrier med ett hundratal anställda. Ortens enda kvarvarande textilföretag är Sjuntorps Band AB (30 anställda).

Några filmer som är inspelade kring Sjuntorp och i närheten där vi bor…

2013 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann

X10 1611

2012 Monica ZDSC_0064 (2)
2010 Åsa-Nisse – wälkom to Knohult, Regi Fredrik Boklund, Inspelningen har skett bl.a. i Sjuntorp.

2009 Bröllopsfotografen, Regi Ulf Malmros, Inspelning har skett bl.a. i Sjuntorp. AB Sjuntorps Direktörsvilla är med i filmen.

2001 Livvakterna, Regi Anders Nilsson, Inspelningen har skett bl.a. i Sjuntorp. bl.a. Inne på Sjuntorp Band AB.

2000 Den bästa sommaren, Regi Ulf Malmros, Inspelad bl.a. i Upphärad och i Sjuntorp med omnejd.

1998 Hela härligheten, Regi Leif Magnusson, Inspelningarna har skett bl.a. i Sjuntorp.

1998 Under Solen, Regi Colin Nutley, Inspelningarna har skett i Sjuntorp.

X10 1611