Paketmord

paketmord

I en av våra ortsgrupper på Facebook gick diskussionerna höga om varför posten utdelas så sent numera. Vi är idag vana med att kunna välja mobiloperatör efter de önskemål vi har och våra paket skickas med olika distributörer. Min butik i byhålan är ombud för PostNord, DHL och Schenker. På samma sätt är det med postutdelningen där det finns flera olika aktörer. Men på något sätt så har faktaresistensen slagit till där, vilket förvånar mig mycket. Kanske beror det på att vi är vana att gå till brevlådan på eftermiddagen för att hämta in posten, och den ligger oftast där, men vi har inte sett vem som lagt den, och inte heller när. Sedan 1993 råder fri konkurrens även på postmarknaden och alla som håller sig till postlagsstiftningen kan ju efter diverse ansökningar dela ut post. Lagen är ju lika för alla däremot finns det ju möjlighet att ge olika former av villkor, pris och service.

Postnord kör ju ut posten helgfri måndag till fredag, och precis som så många andra så måste de ju anpassa verksamheten till verkligheten.

Vi på VTD kör ju ut morgontidningar som bör vara utdelade innan klocka sex på morgonen. Men i takt med att intäkterna från tidningarna minskar så har vi ju tagit in mycket mer i vår distribution. Vi kör ju också sju dagar i veckan och att då samordna det med post, gör ju att vi kan ge postservice 364 dagar om året, sju dagar i veckan och att de oftast är utdelade innan klocka sex. Så för det mesta blir ju A-posten per automatik Expresspost som Postnord tar extra betalt för.

Återgår vi till mobiloperatören som en gång per månad skall skicka ut stora mängder räkningar. De köper den tjänsten från ett kuverteringsföretag som får en datafil från operatören och sedan printar ut, lägger i kuvert och sedan sänder vidare med någon postoperatör. Om postoperatören har direkt avtal med VTD, så kan de ju även få en datafil från oss, och där även direkt sortera posten efter distrikt och gångordning.

Bankerna gör ju samma sak och använder kuverteringsföretag när de skickar ut sina kontoutdrag. Inte sitter de på banken efter klockan tre och printar ut dessa och sedan slickar kuvert (känner klistersmaken på min tunga)…

Så här beskriver VTD detta på sin hemsida:
De flesta företag och offentliga verksamheter hanterar sina utskick, t ex räkningar och adresserad direktreklam med hjälp av print-företag som trycker och kuverterar massförsändelser i postnummerordning för att hålla nere kostnaderna för avsändaren. Med hjälp av VTD kan dessutom distributionskostnaden minska ytterligare. Via våra samarbetspartners sorteras posten i gångordning redan vid printningen och behöver inte gå igenom stora sorteringsanläggningar, utan levereras direkt till våra distributörer, färdiga att delas ut precis som de går eller kör. Via vårt rikstäckande marknadsbolag MTD samordnas även nationella uppdrag.

Men vi på VTD kan ju via vårt samarbetsföretag inom tidningsdistributionen MTD leverera paket, som kommer direkt hem till mottagaren istället för att du skall hämta paketet hos ombud.

Vill du veta vilka postoperatörer som delar ut post just där ju bor, så finns listan hos PTS

Bilden ovan är en Screenshot från Google Play och ett nytt spel som kommit ut på marknaden och kallas Paketmord..
Här skall du hantera ömtåliga paket så ovarsamt som möjligt för att få så många poäng som möjligt. Postnord försöker stoppa spelet och vi får se vad som händer.
Du kan läsa mer om spelet här 🙂

Stampens framtid

VTD

Genom mina källor och kontaktnät fick jag tidigt igår reda på att något var i görningen i Stampen. En information som fick mig att hålla andan tills någon avslöjade nyheten. Vem som först kom med nyheten vet jag inte, men det kändes som en lättnad att kunna surfa runt och vänta på att nyheten skulle komma ut. Det finns nu en avsiktsförklaring med någon intressent om att kunna gå in med kapital i koncernen. Detta genom en nyemission av aktier. Vem eller vilka dessa kapitalstarka intressenter är, vet vi inte än. Men nya aktier i ett bolag innebär också att nya eller gamla ägare får mer makt och befintliga ägares makt minskar.

Wikipedia beskriver avsiktsförklaring så här:
En avsiktsförklaring (på engelska LOI, Letter of intent) är ett dokument som upprättas mellan parter för att skapa arbetsro och ramar för de kommande förhandlingar om ett slutligt avtal. Avsiktsförklaringen förenas som regel med en mängd villkor för att parterna skall kunna dra sig ur om inte en överenskommelse nås. Det upprättas normalt när det avtal som skall upprättas är mer ingående och innebär längre förberedande förhandlingar.

Dokumentet är vanligtvis inte juridiskt bindande, men kan bli bindande i vissa fall beroende på omständigheterna. En avsiktsförklaring är långt ifrån ett slutligt kontrakt men betraktas av många som en milstolpe. Ett intentionsavatal är en avsiktsförklaring som har kommit ytterligare en bit på vägen mot ett avtal. Avsiktsförklaringar används bl a vid företagsförvärv.

Avsiktsförklaring ska inte förväxlas med ett avtal för start av tidiga avtalsaktiviteter (på engelska ESA, Early Start Agreement), som kan ingås när avtalsförhandlingarna är slutförda och parterna inväntar godkännande från högre instans (bolagsstyrelse eller myndighet).

En avsiktsförklaring kan innebära att vi anställda får lite ro, att spänningarna släpper och att en del trivsel kommer tillbaka utan att vi skall behöva bråka mellan varandra. En av de första saker vi bud fick reda på var att inte släppa in journalister på vår arbetsplats, då vi behöver lugn och ro, under perioden. Det var ett rätt beslut, då det har gått mycket rykten och att det spekulerats mycket i vad som händer. Ja, det har inte varit lätt i denna situation som varit, men man har fått ta en dag i sänder. Men att något händer och att pengar är på väg in i företaget känns ju skönt inför ackordsförhandlingarna som startar nästa vecka. Dessa tror jag kommer att löpa på även om det säkert finns ett visst motstånd även mot det. Alternativet hade varit att sluta med rekonstruktionen och låta företagen gå i konkurs. Nu innebär en konkurs inte att tidningarna sluta komma från en dag till en annan, utan att en konkursförvaltare tar över istället och försöker föra skutan i hamn, antingen genom försäljning eller avveckling. Sedan tror jag att det kommer att krävas stålbad inom koncernen även om en del redan är gjort. Så hur Stampen ser ut om ett år, jämfört med idag, vet vi inte.

Nu gäller det att följa nyhetsflödet under de närmaste dagarna för att se vad som händer.

Vill också ge et stor eloge till min lokalradio P4 Väst, som var tidig med nyheten och heller inte missat att vi distributörer också finns med i bilden. Tack till er.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6522744

I tidningskrisens spår #bloggswe

VTD

Nu har tidningskrisens spår även nått mig. Sedan många år så har jag delat ut morgontidningar via mitt företag som heter VTD (Västsvensk tidningsdistrubution).  Förutom morgontidningar så delar vi även ut veckotidningar, men även annan specialpress liksom brev från myndigheter och företag men också en hel del reklam. Till skillnad från posten har vi också åkt fram till där folk bor och lämnat vår post i lådorna så nära bostället som möjligt. Posten har ju sedan några år slutat med att åka fram till enskilda hushåll på landet men även inom tätbebyggda områden så ha postlådor samlats ihop för att minimera antalet start och stopp.

Nu ser det ut som om vi går samma väg till mötes. Nu kommer avstickare från området att tas bort om det inte är minst tre tidningar per kilometer. Som jag ser det så kommer det ju att drabba många enskilda boställen ute på landet där avstånden är långa och det bor får människor. Men hur blir det med reklam och post? Skall vi nu använda postens lådor eller kommer det att innebära att vi endast åker fram till postlådorna när det finns post och reklam.

Möte kommer att ske i dag och då kommer distriktslängden att minska och liksom att tiden att går samma väg. Vi kommer därför bli tvungna att söka om våra tjänster med mindre arbetstid som följd.

Minn spontana reaktion är ju att tidningsprenumerationer kommer att minska ytterligare och spä på den redan hårt drabbade tidningsdöden.

Stampen, som bland annat utger Göteborgs-Posten och flera lokala tidningar, har ju haft några stålbad redan och nu ser allt att döma ut som det är vår tur.