I Ekoparken

20160712_133506Ingen kan väl knappast missa att jag gillar natur och kultur. Inte heller kan någon missat att jag gillar att promenera och de sista året har jag ju utökat detta många gånger om. Jag föredrar naturens sus före stadens brus.

Några gånger på året packar jag ryggsäcken med lite mat och fika och ger mig ut på vandring på våra fina platåer Halleberg och Hunneberg. Runt Hunneberg uppe på platån finns en väg som går runt hela området.  Det blir nära att besöka bergskanterna och dese stigar i skrevorna och platser med milsvid utsikt som kan vara otroligt vackra vid fint väder. Mitten på berget finns många vägar och stigar men området är avstängt för andra fordon än cykel eller att använda apostlahästarna. Området har ju varit under statlig tillsyn under många, många år och då jordmånen inte varit det bästa har området inte heller varit lämpligt för odling mer än för torpare som med handkraft kunde bruka jorden. Området blir ju på många sätt unikt och mindre tillgängligt för turister som söker nöje och nattlig. Här uppe härjar lugnet och stillheten.

På bergen finns många torparhus där skogstillsyningsmän bodde och kunde bruka små jordtegar. På somrarna så kunde nöten vandra i skogen och beta och på hösten efter skörden när man såg hur mycket man fyllt ladorna så fick man bestämma hur många djur man kunde ha över vintern. Många av de stigar som fanns mellan torpställena finns fortfarande kvar och man kan lätt få känslan att man tillhör området. Numera görs också områdena om, både med statliga medel men också frivilliga arbeten, för att försöka bevara området som det var under förra och förrförra århundradet. Många försök har gjorts för att få mer mark tidigare men det har sällan lyckats utan har bara ändrat naturen. När nu jag och Nussä vandrade där så mötte vi många blåbärsplockare, svampletare mm. Då området är stilla och naturligt.

Vi besökte två torp Grinnsjö, respektive Fagerhult. Fagerhult ät nogmest känd som Kungatorpet då de kungliga jaktsällskapet brukar hålla till här under jakten. Här finns också ett stort antal minnesstenar från de kungliga jakterna.

Området vi besökte Grinnsjö domänreservat. Wikipedia säger så här om området:

Jordmånen uppe på berget är mestadels fattig, med undantag för de gamla odlingsmarkerna, där växtligheten är omfattande och rik. Orsaken till att växtligheten är mer omfattande på dessa ställen är att våra förfäders brukning av jorden och boskapens påverkan har bidragit till att jorden har berikats med näringsämnen som gynnar och i vissa fall också missgynnar växtligheten och ekosystemet.

Eftersom platsen är belägen i ett relativt skyddat område beläget på ett berg så har människan inte haft intrång på naturen med maskiner och större föroreningar.

Eftersom området en gång i tiden har använts som odlingsmark och med årens gång åter vuxit igen till tät skog, så har man försökt att återställa landskapet till odlingslandskap. För att göra detta måste man sakta men säkert avverka skog och växtlighet. När träden försvinner försvinner också det största upptaget av näringsämnen ur marken, vilket gör att det lättare blir för mycket näring i närliggande vattendrag.

Området i naturreservatet består mestadels av låglänt odlingslandskap, tät skog, sjöar och våtmark. Skogen kring sjöarna domineras främst av gran, tall och björk som trivs i den näringsrika jorden från de forna odlingslandskapet. Kulturlandskapet i naturreservatet, som de öppna markerna, ängarna och betesmarkerna har tidigare varit täckta med skog, men har öppnats upp av människan. På dessa platser har mycket säregna arter fått tillfälle att i den näringsrika jorden kunna gro och sprida sig. De öppna markerna bidrar även till att solen får mer utrymme och markerna får därför större del med tillförsel av solenergi. Naturreservatet artrikedom och mångfald betraktas som mycket värdefull och säregen.

Sjöarna i naturreservatet är under häckningstiden ett häckningsområde för bland annat fåglar som kanadagåsen. Den näringsrika sjön bidrar till god tillförsel av näringsämnen mellan producenter och konsumenterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s