Journal: B12-vitaminbrist

Talar med sonen och meddelar att B-vitamin är insatt i APODOS

Posten är inlagd en månad efter själva händelsen i journalen
Signerad 2012-02-14

Socialstyrelsens föreskrifter säger:

Hur snabbt ska uppgifter föras in i en patientjournal?

Journaluppgifter ska föras in i patientjournalen så snart det kan ske. Vad som närmare menas med detta krav framgår inte vare sig av patientdatalagen eller andra författningar. Det lämnas öppet av lagstiftaren.

Det torde vara omständigheterna i det enskilda fallet som får avgöra hur snabbt uppgifterna ska föras in i journalen. I akuta vårdfall där behandlingen är personalintensiv kan uppgifterna behöva föras löpande och kontinuerligt parallellt med behandlingen, medan i andra fall, t.ex. vid en rutinhälsokontroll på en vårdcentral kan viss fördröjning godtas att föra in uppgifterna i patientjournalen. Det är behovet av uppgiften och patientsäkerheten som är avgörande.

Journal : Urinprov

Sonen kommer med urinprov för sin mamma. Har sveda och täta urinträngningar sedan flera dagar. Personalen på dagverksamheten har bett sonen lämna urinprov. vet inte hur lång blåstid det var på urinprovet. Visade endast 25 på röda. Sätter till dr NN ang recept.,

Signerad 2012-01-05

—————————————————————————————————————————————————————–

Anamnetiskt men ej labmässig säker misstanken om uvi. Behandling (Selexid 200 mg 1×2 i 7 dagar) ordineras via apodos mest med utgångspunkt i anamnes. Blir pat ej förbättrad rekommenderas läkarbesök.

Signerad 2012-01-05