Bunta ihop och slå ihjäl #blogg100 #bloggswe

För några dagar sedan kom jag i dialog med några personer om en liten tös som gick i slöja.

Dessa personer tyckte att det är för djälvligt att småflickor skall behöva bära detta. Jag ville påstå att vi vet inget om varför just denna flicka hade slöja och hur kan vi då ondgöra oss över det. Mitt flöde började översvämmas med hur muslimer är, hur islam fungerar mm. Jag vet att vi har skräpstater, för att citera Mona Sahlin, som har brister i mänskliga rättigheter, förtrycker kvinnor och är rena diktaturer. Men det innebär inte att alla människor i dessa stater är av samma åsikt som ledarna.

En del flyr just sina länder för dessa brister.

När kompisens son var i samma ålder som denna lilla tös, så såg han upp till sin far och det så kollosalt att kompisen var mer eller mindre tvungen att skaffa både blåställ och snickarbyxor i rätt storlek till sonen. Det tyckte många var så sött när far och son promenerade tillsammans lika klädda. Då var det inget snack om att sonen var tvingad till något.

För några år sedan hade vi här män som gick i heltäckande huvudbonad, och det finns de som fortfarande gör det. Huvudbonaden åker på så fort de kliver ur sängen och åker av vid sänggåendet. Här kallas det mössa och är mer eller mindre accepterat. När man kommer till muslimer och slöja, då är det för djävligt.

För några år sedan sade Anna Kinberg Batra att stockholmare är smartare än lantisar. Det måste ju vara sant om man jämför vad en del personer säger om muslimer idag…

Jag kom och tänka på Lars Ekborgs monolog ”Bunta ihop dom”, så kan vi kanske njuta av tanken att det är det vi gör med vissa grupper i samhället idag…

Vägra hata #bloggswe

vagra_hata-438x120px

Jag stöder budkavlen under mottot ”Vägra hata”.
Vi måste lära oss att se skillnad mellan muslimer och islamism. Vi måste lära oss se skillnad på de som utövar sin religion och de som använder religionen, många gånger förvanskad, till att föra krig.
De är inget annat än terrorister och de skall straffas, inte de som har en viss religion.
Många som flyr och bland annat kommer till Sverige är de som flyr krig och terrorism, inte religionen.

Jag står upp för religionsfrihet och olikhet!
http://vagrahata.se/

vägrahata
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd till manifestationen Vägra hata!

Över hela världen förekommer våld i religionens namn. I Sverige utsätts judiska institutioner, kyrkor och moskéer för vandalisering och skadegörelse; människor trakasseras och attackeras för att de bär sina religiösa symboler. Det är oacceptabelt i ett samhälle som värnar allas rätt att tro, uttrycka och praktisera sin religion.

Som företrädare för olika religioner och trossamfund i Sverige tar vi bestämt avstånd från aggressivitet, hat och våld med religionens förtecken, både när vi blir måltavla och när det skapas i våra egna sammanhang. Vi vill i stället lyfta fram religionernas möjlighet att bidra till samhällsbyggande och demokratisk utveckling i Sverige och världen. I våra religioner finns en etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det gemensamma bästa. Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan efter det goda. Vi vill stå upp för religionsfriheten och Vägra hata!

Alla, troende och icke-troende, har till uppgift att försvara det demokratiska samhällets religions- och trosfrihet. Troende i olika samfund vill stödja varandras rätt att utöva sin tro. Vi vill också uppmana politiska företrädare, myndigheter, civilsamhällets organisationer och alla som värnar rättvisa och fred att stå upp för att Vägra hata!

Företrädare för olika religioner i Sverige förenas i detta ställningstagande mot religionsfientlighet, muslimhat och antisemitism. Denna text är antagen av Sveriges interreligiösa råd som fungerar som en nationell mötesplats för religiösa ledare. Genom detta upprop vill vi som har undertecknat uppmuntra till solidaritetsmanifestationer: Vägra hata!

FÖR SVERIGES INTERRELIGIÖSA RÅD DEN 22 DECEMBER 2014