Svar från patientnämnden

Hej Bengt!

Jag heter NN och arbetar som utredare på patientnämnden och jag har fått ditt brev. Ledsen för allt besvärligt som hänt dig. Det jag kan se av ditt brev är att du gjort allt som kan göras och jag förstår också att du anmält till alla instanser som finns att tillgå i detta fall.

Jag ser inte att jag kan göra så mycket mer för dig. Jag är ändå glad att du sänt din berättelse till oss så att vi kan registrera den som ett patient ärende hos oss och ta upp det i nämnden för våra politiker. Detta görs utan namn så att patienten inte ska kunna identifieras. Patientnämndens politiker kan inte agera i enskilda fall, där har du redan sökt den hjälp som är möjlig via patientförsäkring etc, men ditt fall kan vara viktigt i helheten då nämnden ser på ”trender” om det sker många liknande saker vid en och samma instans till exempel.

Det är också viktigt att politikerna får se vad fel det kan bli med läkemedel som det till stor del handlar om i ditt fall. Jag hoppas att man på boendet din mor har gjort en avvikelserapportering i sitt system så att man kan förbättra sitt arbete i kommunen.

Har du mer frågor får du gärna återkomma till mig. Jag arbetar min sista dag i morgon sedan tar jag semester i några veckor och är åter  20 augusti.

Med vänliga hälsningar

NN
utredare

Brev till patientnämnden

Hej!

Är detta något för er?

Vad jag reagerar på är att mor insattes på Vagifem 25 mkg trots att
tillverkaren själv dragit bort den strykan från marknaden ca 14
månader innan mor fick den. Finns dock kvar som parallellimport. Jag
märkte snabbt att hennes humör ändrades och blev mycket ilsk o
irriterad och började undersöka saken tills jag fick kontakt med
läkemedelsverket som protesterade på styrkan.
Efter det så pratade jag med läkaren som inte trodde mig utan utan
ville kontrollera saken.
Strax därefter kom ett brev från honom där han gav mig fullständigt
rätt i mina påståenden och ändrade dosen.
Men i samband med det sattes också risperidon in för att lugna henne,
vilket gav en massa biverkningar.
Till slut blev läget akut och hemvårdspersonalen bad mig och hjälp då
deras sköterska inte verkade ta det hela på allvar.
Läkaren skickade en remiss till Geriatrik i Uddevalla för
medicinjustering, väntetid en till två månader.
Tjänstgörande distriktssköterska (ej mors ordinarie som var sjuk)
tyckte vi kunde vänta drygt en vecka och vänta på ordinarie rond.
När hennes ordinarie distriktssköterska kom tillbaka kontaktade hon
mig med en gång och efter diverse samtal så beslöt vi att kontakta
akuten och där tog dom emot henne och vi fick ambulans som hjälp att
få in henne då hon var i så dåligt skick. Hon hade dom sista dagarna
blivit matad av hemvårdspersonal då hon hade mycket smärtor i muskler
och stelhet som gjorde att hon knappt kunde röra sig.

Mor blev då inlagd för misstänkt medicinförgiftning av Risperidon.
Mor låg inne på sjukhus en vecka och sedan slussades vidare till korttidsboende.

Mor är idag utan Risperidon, Oxascand och Zolpidem.
Hon är lugn och fin men har fortfarande en del smärtor och stelhet och
är ofta beroende av rullstol om hon inte får typ Alvedon som
smärtlindring.

Om man tittar på hur Risperidon sattes in utan att ha först ha inväntat
resultatet av minskningen av Vagifem 25 mkg så tycker jag detta har
orsakat framför allt henne onödigt lidande men också vi barn som har
levat nära henne, därtill en massa exrakostnader.

Har pratat med socialstyrelsen som skall granska fallet men kanske
även ni skall titta på detta.
Har även pratat med MAS i kommunen om vad jag tycker är dåligt
samarbete mellan mig som äldste son och sköterskorna på hennes boende.
Borde åtminstonde fått ett telefonnummer där jag kan kontakta sköterskan.
Jag har under hennes korttidsboende (1 månad) försökt påtala detta om
smärtlindring genom Alvedon-liknande preparat utan att han blivit
tagen på allvar.
I dag 12-07-11 har nu mor fått insatt Alvedon i dospåsar.

Jag känner att allt blir mer och mer övermäktigt för mig, med anmälan
till patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen, socialstyrelsen
därtill min utvecklingsstörde broder som har gått in väggen bland annat
beroende på detta.

Mvh
/Bengt Larsson