Det börjar med dig och mig

6277208708_7e6607d601_b

Än en gång kommer uppgifter om hat och hot mot en grupp människor. Denna gång är det politiker. Själv blir jag mörkrädd när jag ser detta.

För några dagar satt jag i stormöte med kommunen och polisen om detta. Vi diskuterade skolans roll i det hela, och man försöker lära ut respekt mot varandra källkritik mm. Men vad händer när skolan är slut? Jo, då blir du och jag lärare, men var syns det samhället. På framför allt Twitter men även i olika Facebookgrupper, flödar hatet. Och de är INTE bara ungdomar, utan även vuxna. Har vi vuxna inget ansvar att visa hur vi föregår som goda förebilder.

Min fader sade en gång, ”Du skall inte göra som jag gör, du skall göra som jag lär!”. Tyvärr är det inte så de funkar. Vi hamnar i grupper och gör som de gör. Vi tror det är det riktiga sättet att umgås. Är saker så enkla?

Jag har suttit med i många Facebookgrupper och stångat mig blodig hur vi beter oss mot varandra, har varit på väg att ge upp, många gånger. Samtidigt kände jag att, ger jag upp, vem driver dessa frågor då? Jag har haft diskussioner men människor och admins i grupper och varit rädd att bli utsparkad därifrån, men trägen vinner och de stämmer

I samband med #MeToo så kom det upp upprop på nätet som jag skulle skriva under att skolan skall uppfostra pojkar hur man beter sig mot flickor, samtidigt sitter jag och hör skolan berättar att de försöker lära barnen hur man uppför sig, och vädjar föräldrar och vi vuxna hur vi skall bete oss, för att inte förstöra deras arbete. Ibland blir debatten så hård så de som vill ha ett sunt debattklimat inte vågar säga något, de blir tysta. Vad gör det för vårt demokratiska klimat.

SVT-Nyheter berättar 10 politiker om hur de drabbas av hat och hot. Två av dem är vänner till mig, och jag förfäras av deras berättelser. Men jag kan inte bara sitta och titta på och vara tyst, utan måste även jag säga min mening om detta. Skall vi kunna förändra, så måste vi ha en sund dialog, inte skrämselpropaganda. Själv är jag rätt trött på att få mail med info om att jag skall få ”tasken avskuren en mörk natt”, och liknande.
Lika trött är jag på att höra att grupper av olika anledningar, skall beskäras sina demokratiska rättigheter, eller fråntas medborgarskap, eller liknande utifrån en grupp som inte har med problemet att göra. Jag delar inte alltid dessa politikers politik, men jag delar uppfattningen, att ingen av dessa, oavsett parti, skall behöva utsättas för något i det arbete de tror på i sann demokratisk anda.

Allt börjar med dig och mig…

Nils Karlsson (MP) slutar – färdig med kommunpolitiken
Verkligheten i P3:
Näthatare möter näthatad del 1
Näthatare möter näthatad del 2

Därför skriver Sandor, 65, hatmejl till politikerna

BRÅ:
Fler riksdagspolitiker utsatta för trakasserier och hot

Media:
Hot och våld mot politiker ökar
Vanligare med hot och våld mot politiker
Politiker kan räkna med fler hot under valåret
Hot mot politiker leder till självcensur

Förtal #bloggswe

I dag på förmiddagen var altanen på framsidan otroligt sval och skön och jag valde att sitta där och läsa lite juridik om förtal och nätmobbing.

Hittade en sida ”Infotorg juridik” och där Jur.kand. Benjamin O. J. Boman berättar om Vem ansvarar för förtal på Internet?

Att kalla någon för ”hora” eller typ ”negerfitta” är förtal, som jag ser det då det är ägnat att ustätta någon för förtal.

”Brottet förtal återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB), och innebär att någon (annat än i en förtrolig konversation mellan fyra ögon) pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.”

Så fort du sprider detta öppet i en konversation så gör du dig skyldig till förtal.

Från den som skriver detta kanske det bara handlar om att få ur sig lite frustration, och inte var ägnat som förtal, så spelar det i juridisk mening inte någon roll. Det behöver inte ens bevisas att det skett en missaktning, utan det räcker med att det är publicerat. Det spelar heller ingen roll om uppgifterna är sanna eller inte.

”Att ”lämna uppgift” innebär att man framför eller insinuerar någonting. Oftast sker detta genom påståenden i tal, skrift eller bild (se NJA 1994 s 637, om fotomontage som ansågs utpeka diverse personer som perversa och lössläppta), men det kan också röra sig om mer fysiska åtgärder, som att placera stöldgods eller droger i någons bostad, för att framställa denna person i sämre dager. Jag har som kärandeombud i förtalsprocesser flera gånger (en gång från en advokat!) mötts av påståendet att det inte skulle utgöra ett ”lämnande av uppgift” att sprida vidare något som någon annan redan har publicerat. Denna invändning är helt grundlös, och faller egentligen på sin egen orimlighet; att någon redan spritt ofördelaktiga uppgifter om någon, ger knappast andra rätt att upprepa uppgifterna.”

Så att sprida de uppgifterna vidare, är också förtal…

Så skulle jag som bloggare dela något av det som vissa grupper skriver eller delar bilder, utan att skydda individerna i ärendet, så gör jag mig också skyldig till förtal. Skriver något i sin blogg något negativt om invandrare, eller andra grupper och även enskilda individer, och jag delar den, så kan jag bli föremål för förtal, eller hets mot folkgrupp eller liknande även om originalkällan kan gå fri.

Så som bloggägare har jag ju också skyldighet att ta bort kommentarer om det kan anses som rasistiska eller hatiska mot enskilda eller grupper.
Därför har jag i min blogg skydd för att undvika att sådant sker och bara personer jag litar på kan kommentera.

Går man sedan vidare till PUL, så säger den så här:

”Personuppgiftslagen
I personuppgiftslagen anges när och under vilka förutsättningar personupp-
gifter får behandlas. Med personuppgifter avses alla uppgifter (även bilder)
som gör att man kan identifiera en fysisk, nu levande person. Lagen omfattar
i princip all behandling som sker med hjälp av datorer av sådana personupp-
gifter. Huvudregeln är att det krävs samtycke från den person vars uppgifter
ska behandlas, t.ex. läggas ut på en webbplatsen.”
Läs vidare här: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/

En man i vårt område blev i en grupp på Facebook oskyldigt utpekad som pedofil men hjälp av kommentarer, blider, nickname etc.
Han blev tvungen att driva detta som enskilda mål, så över 50 polisanmälningar, 50 utredningar, 50 rättegångar…
Vet inte hur detta gick i det fallet, kanske enklare att fly fältet, flytta och byta namn, bil, personnummer etc.

Mycket skall man lär sig innan man dör….

Källa till ovanstående citat som är markerat med lutande text är: http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/praktikerartiklar/article167905.ece