Tidningsläsandet förändras #blogg100 #bloggswe

tidningar-small
Mycket förändras i vår värld i o m digitaliseringen. Ett av det är vårt tidningsläsande.
Vi har ju hört talas om tidningskrisen, som inte drabbar inte minst mig, tyvärr…

Prenumeranter har ju sett över sina prenumerationer och valt andra alternativ.
Under de 10 senaste åren har minskningen på lokaltidningar varit ca 25% men samtidigt har räckvidden ”bara” minskat med ca hälften. Många har inte heller tid att läsa tidningen lika mycket på vardagar som förut och har därför valt e-tidningar på vardagar och papperstidningen på fredag, lördag och i förekommande fall på söndagar.
Prisskillnaden mellan e-tidning och papperstidning är ca halva priset, mycket beroende på att du betalar distrubutionen på annat sätt, ex vis via bredband eller mobilsurf, Däremot är ju tidningen densamma oavsett prenumerationssätt.
Sedan har du ju alternativet där du betalar tidningen på mjölken och korven, det vill säga webbupplagan som är en lightversion av papperstidningen. De flesta tidningar har idag webbsidor som redan har betallösning eller är förberedda för betallösningar för materialet som du får tillgång till. Oftast är det då material från nyhetsbyråer som blir gratis medan det egna materialet kommer att kosta pengar.

Tittar man här i området, Trollhättan och Vänersborg, så har ju många blivit pendlare från att ha haft jobb i närheten, så pendlar de nu till Göteborg. Så tiden att läsa papperstidningen har bytts till att läsa digitalutgåvan på pendeln ner till storstan.

Kommentar från Chefsläkare

Hade idag mailkontakt med chefsläkaren som haft som uppgift att kontrollera journalföring, epikriser och remisser på vår vårdcentral.
Hon erbjöd sig att idag ringa upp mig och berätta om vad granskningen har lett till trots att hon har semester denna vecka.
Jag föreslog att vi kan vänta tills hon är tillbaka till jobbet nästa vecka. Jag har redan väntat i fyra månader, så jag kan vänta några dagar till var min åsikt.
Hon frågade också hur det var med mor och jag berättade att mor mådde bra trots omständigheterna. Detta gladde henne mycket.

Ser nu fram mot nästa vecka med spänning men även en del oro.

Håll tummarna, be förböner, slå knut på något för vår skull!

Journal: Inscannaat dokument

Läkare notat om patienten.

Epikris avd medicin.

Detta inlägg är inskrivet i journalen nästan två månader efter att vårdcentralen fick infom om detta.
Det innebär också att SSK på boendet inte hade någon infom om detta förrän senare, dvs efter att vi tagit hem mor.

Här nämns för första gången diagnoskod F039 Ospecificerad demens…