TUTI & Droger

Då var det ett utbildningstillfälle för Trygghetsvandrare och andra intresserade i Trollhättan, om droganvändningen och TUTI. TUTI handlar om att ta tag i problemet med en gång när problem uppstår.

Vi ser att det finns god tillgång på narkotika, och även här i min bo-kommun ser vi vad vi tror är en ökning av narkotika till och med mycket. Där är jag och polisen är överens.

När polisen och Trollhättans Stad nu presenterar ett nytt medborgarlöfte kommer arbetet att inriktas mot narkotika och krafterna bakom den problematiken.
– I många fall finns kopplingar till grov organiserad brottslighet, som står för distributionen av den narkotika vi ser på gatorna. Polisen har sedan tidigare ett riktat fokus på de kriminella individer som står för de här brotten – nu intensifierar vi det arbetet, säger kommunpolis Victor Prästbacka.

Polisens mål är att lagföra dem som ligger bakom narkotikahanteringen och relaterad grov brottslighet. Arbetet kommer också att riktas mot personer som öppet säljer narkotika eller ligger bakom bilbränder och annan skadegörelse, och som på sikt riskerar att bli drivande i kriminalitet.
– Det är viktigt att reagera tidigt och från Trollhättans Stads sida ges ungdomar som misstänks för sitt första narkotikabrott kort responstid och riktade stödinsatser till hela familjen redan vid polisförhöret. Genom TUTI-projektet, ”tidig upptäckt, tidig insats”, fördjupas samverkan mellan Trollhättans Stad, polis och föreningsliv, säger Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har beviljat ett stöd på 350 000 kronor för en utvärdering av projektet TUTI (Tidig Upptäckt Tidig Insats) som Trollhättans Stad startade i höstas.

– TUTI är ett 3-årigt samverkansprojekt mellan Trollhättans Stad, polis, föreningslivet och andra aktörer där vi ska ta fram arbetsformer kring tidig upptäckt och tidig insats för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. TUTU är finansierat av Folkhälsorådet och vi vill att projektet ska utvärderas, varför vi ansökte om pengar hos BRÅ på 350 000 kronor, vilket nu har beviljats, berättar projektledare Johanna Nyman.

– Därför har vi kunnat anlita Anette Bolin, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst, som ska genomföra forskningen vilken kommer att ligga till grund för utvärderingen.

Läs mer på Trollhättans stads hemsida.

Kommunen och polisen kommer också att arbeta tillsammans mot ordningsstörningar. Det kommer bland annat att ske genom att poliser, ordningsvakter och trygghetsvandrare finns på platser som upplevs som otrygga.
– Det kan också handla om tekniska lösningar, till exempel kamerabevakning, eller social prevention bland de grupper som skapar oro, säger Victor Prästbacka.
– Det handlar om att ett effektivt samordnat trygghetsarbete mellan kommun, polis, ideella och andra viktiga samhällsaktörer på platser där vi utifrån kontinuerlig kartläggning ser behov av kraftsamling, säger Anne Fagerberg.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s