Brev till politiker i regionen

Kära politiker!

Jag har blivit uppmanad av lokalpolitiker i min närhet att skriva och
berätta hur vår vårdcentral Granngården/Sjuntorp fungerar.

Jag har själv under många år år stridit då jag sett många
felaktigheter  och då bett om kommentarer från verksamhetschefen. Det
man möts av är tystnad och man blir i stället tvungen att dra det via
patientnämnden, där svaret kan dröja mellan 8 månader och 1.5 år innan
de får ett svar som dem kan vidarebefordra till mig.

Jag har kunna byta vårdcentral men har ändå valt att stanna kvar med
en förhoppning om vår fina vårdcentral i Sjuntorp skulle öppna igen.
Min senaste kritik tar jag nu via socialstyrelsen som just nu utreder
fallet och begär in journaler och kommentarer.

Vårdcentralen har inte velat vara mig behjälplig med att få ut
journaler eller annan info därav brev till högre ansvariga.
Här kommer en del av infomationen jag har skickat till primärvårdschefen.