Skip to content

Tagg: Medicin

Äldreomsorg 0

Livskvalitet

Nu vänner, nu händer det saker…. I går vara en reporter från vår lokalradio här hemma och hälsade på mor och mig. Hon lade inspelningsmikrofonen mitt på bordet och spelade in ett ca 40 minuter långt samtal som vi hade. Jag framförde då min kamp som jag snart har bedrivit i snart ett år… Jag framförde att jag från början […]

Tidigare 0

Journal: Alvedon. Oxascand

SSK meddelar att mor får Alvedon regelbundet. Situationen svår för personalen, man har dock inte provat Oxascand som finns ordinerat. Min kommetar: Oxascand är utprovat och står i journalerna redan i mars att de ger dålig effekt och att det behöves något regelsbundet. Kanske därför Risperidon insattes.  Saknas journalposter för detta…. Vi har återigen provat Oxascand men med lika dåligt […]

Primärvård 0

Mail till primärvårdchefen

Hej! Har nu haft kontakt med socialstyrelsen igen ang vådcentralen. Deras bindande riktlinjer om journalanteckningar säger: Eftersom riskerna kan variera hos olika vårdgivare och i olika verksamheter kan också tidsgränserna variera, men senast 14 dagar efter införandet i patientjournalen ska uppgiften vara signerad eller låst oavsett vilken typ av verksamhet det gäller. Bestämmelserna om låsning gäller för de vårdgivare som […]

Primärvård 0

Brev till patientnämnden

Hej! Är detta något för er? Vad jag reagerar på är att mor insattes på Vagifem 25 mkg trots att tillverkaren själv dragit bort den strykan från marknaden ca 14 månader innan mor fick den. Finns dock kvar som parallellimport. Jag märkte snabbt att hennes humör ändrades och blev mycket ilsk o irriterad och började undersöka saken tills jag fick […]

Primärvård 0

Journal: Inscannaat dokument

Läkare notat om patienten. Epikris avd medicin. Detta inlägg är inskrivet i journalen nästan två månader efter att vårdcentralen fick infom om detta. Det innebär också att SSK på boendet inte hade någon infom om detta förrän senare, dvs efter att vi tagit hem mor. Här nämns för första gången diagnoskod F039 Ospecificerad demens…

Primärvård 0

Mor: Akut ambulans

Torsdag morgon. Jag är slut av oro och spänningar i kroppen och har inte sovit på flera nätter. Mors ordinarie SSK i hemvården är tillbaka och ringer mig på morgonen. Hon berättar att flickorna i hemvården berättat att mor inte mår bra. Hon föreslår att hon åker till vårdcentralen direkt och pratar med läkaren om mor och att han får […]

Äldreomsorg 0

Mor nästan okontaktbar

Mor är nu nästan okontaktbar. Vi har fått ställa in dagverksamheten då mor nästan inte svarar på våra kontaktförsök. Mor kan knappt röra sig. Mors ord SSK i hemsjukvården är sjuk och den som är i tjänst för tillfället anser inte dessa händelser vara speciellt alarmerande. och tycker gott vi kan vänta tills nästa torsdag då ordinarie läkare åter är […]

Äldreomsorg 0

Mor förkyld (tror vi) + biverkningar och åter biverkningar

Mor uppvisar förkylningssymptom såsom snuva och rinnande näsa. Under kommand veckor uppkommer mer och mer biverkningar: Nedanstående är utdrag från FASS och beskriver en del av de biverkningar som kan uppstå- Mor har inte haft alla men några har funnits och flera har varit mycket tydliga. En del av biverkningarna har vi inte ens förstått att det var biverkningar förrän […]

Äldreomsorg 0

Journal: Läkare bekräftar feldosering av Vagifem

Läkaren skriver ett brev till mig: Hej Bengt! Har försökt nå dig telefonledes under måndagen. Du hade fullständigt rätt angående Vagifem. Man har helt nyligen ändrat doseringen av Vagifem från 25 mikrogram till 10 mikrogram. Därför har jag nu gjort om doseringen att din mor nu i fortsättningen får den lägre dosen. Den nya förpackningen skall finnas att hämta från […]

Primärvård 0

Journal: Feldosering – läkarkontakt

Jag har idag kontakt med läkaren om Vagifem 25 mikrogr. Osignerat, låst 2012-07-06 (mer än tre månader) Mina kommentarer: Jag infomerade läkaren om att jag rådfrågat flera apotekt innan jag kom i kontakt med läkemedeslverkets läkemedeslupplysning. Jag infomerade även om att personen på läkemedelsupplysningen reagerade med en gång på styrkan och infomerade att tillverkaren tagit bort den strykan från den svenska […]

Äldreomsorg 0

Journal: Feldosering

SSK telefon kontakt Samtal från HSV SSK. Patientens son (jag) har kontaktat SSK. Han anser, efter kontakt med apoteket att mammans Vagifem 25 mikrogr är för starka och ger biverkningar. Han önskar få apodosordinationen ändrad till Vagifem 10 mikrogr. Informerar Läk. Signerat 2012-03-28 Mina kommentarer: Jag har protesterat mot denna beskrivning då det inte är som jag ha berättat det. […]