Journal: Läkarbesök

Kommer med kontaktman från hemsjukvården.

Lite krångligt att få till det med vaginaltablett. Pat har varit lite mera irritabel den senaste tiden, enstaka små doser Oxazepam tycks inte göra särskild stor inverkan, Äter dåligt periodvis men hyggligt emellanåt.
Kontaktpersonen upplever pat mera nerstämd men på förfrågan berättar pat att hon saknar förmågan att själv sköta sitt hushåll och sitt eget liv. Läkaren bedömer detta som en adekvat reaktion på förlorad förmåga

Diagnoskoder
F32- Depression
R418P Minnessvårigheter
Z711 Oro