Sabla blinningar #bloggswe

Bremse_Tabanidae

I förmiddags tog jag på mig familjetofflorna och gick ut till bilen. Det är dags att byta bromsbelägg fram.
Fram med domkraften och palla upp bilen av med däcket. Det var varmt och svettigt i den varma solen.
Helt plötsligt var det som om helvetets portar öppnade och det svärmar utav blinningar som jag har panisk skräck för.
Brukar alltid få stora märken efter deras bett, och det känns ju aldrig när man sätter sig.
Trots att jag tände mig en cigarett, så gjorde det ingen nytta. Till slut fick jag fly fältet.

Trots flera tappra försök så kom de bara efter några minuter efter att jag satte mig på backen för att jobbat.
Nej, det blev inget byte av några bromsbelägg idag.

Nedanstående text från Wikipedia:

Utseende
Bromsar är kraftigt byggda och har ett stort huvud och stora, skimrande fasettögon. Mundelarna är stickande och sugande. Beroende på art varierar längden från 6 till 30 mm. De är snabba flygare och fäbromsen kan komma upp i en hastighet av 60 km/h.

Utbredning
Det finns över 4 000 arter av broms i världen. I Sverige finns 45 arter fördelade på sju släkten.

Ekologi
Bromsar är blodsugande insekter, som anfaller idisslande däggdjur, hästar och människor. Det är dock endast honan som suger blod, vilket hon behöver för att utveckla sina ägg. Hannarna lever huvudsakligen av blommors nektar. Bromsarna genomgår fullständig metamorfos, det vill säga att äggen kläcks till larver som måste äta och växa innan de kan förpuppa sig och förvandlas till vuxna insekter. Utvecklingstakten bestäms till stor del av temperaturen.

Etymologi
Bromsar kallas dialektalt även för blinningar, framförallt i västra Sverige men även i Norrbotten. På Öland och Gotland förekommer varianten blinding och i Småland blindknagg. Det finns även en art av broms, Chrysops caecutiens, som givits det officiella trivialnamnet blindbroms men även Chrysops relictus som finns i Sverige kallas ibland för blindbroms och vissa auktoriteter kallar hela släktet Chrysops för blindbromsar. Roten i alla dessa namnformer är varianter av ordet blind som också förekommer i det vetenskapliga artepitetet, där latinets caeutiens eller cæutiens, är besläktat med cæcus, som betyder just blind. Blindbromsen borde se lika bra som andra bromsar, och varför Linné myntade detta namn är oklart. Det finns en del förklaringsförsök, till exempel att blindbromsen, när den väl slagit sig ner på ett offer, inte låter sig skrämmas bort av någonting utan suger som om den vore blind för vad som händer i omgivningen.

I norra Sverige finns den dialektala varianten bräms och i Västergötland klägge (som uttalas med tjockt ”L”) och i de södra delarna av Sverige kallas den lokalt för gråpåg. I Bohuslän används det norska ordet klegg.

Systematik
Familj Tabanidae (Bromsar) enligt ITIS:

Copyright bild: ”Bremse Tabanidae”. Licensierad under CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bremse_Tabanidae.jpg#/media/File:Bremse_Tabanidae.jpg