Vårdcentralsskandalen i radioljus

Sju anmälningar till Socialstyrelsen sedan i somras, och stora slitningar bland personalen. Det är en del av bakgrunden till att verksamhetschefen på Granngårdens vårdcentral i Trollhättan fick sluta i höstas och att hela vårdcentralen läggs ner och flyttas till Sylte.
Detta skriver P4 Väst på sin hemsida med anledning av det som drabbat oss med flera.

Många anmälningar mot Granngården – chefen fick sluta

Intervju med mig och mor

Intervju med primärvårdschefen
Denna intervju skulle varit med i nyhetstimmen, men en fabriksnedläggning kom i vägen.


Kommentarer till artikeln hittar du här

Tidigare artiklar från Radio Väst angående vårdcentralen

Upphandlingen svår för offentliga vårdcentraler
Ljudklipp

Privat eller offentligt – olika syn på pengar
Ljudklipp

Förlorarna finns på landsbygden
De byter läkare stup i kvarten

 

Livskvalitet

Nu vänner, nu händer det saker….

I går vara en reporter från vår lokalradio här hemma och hälsade på mor och mig.
Hon lade inspelningsmikrofonen mitt på bordet och spelade in ett ca 40 minuter långt samtal som vi hade. Jag framförde då min kamp som jag snart har bedrivit i snart ett år…
Jag framförde att jag från början också trodde att det som hände med mor var ett utslag av hennes sjukdom. Men efter hand som tiden gick så förstod jag ju att det fanns mer fel…

Mycket av det jag berättat har ju kommit fram vi andra trådar, så ingen ide att upprepa detta.

Däremot har reportern grävt lite djupare och sedan tidigare har Socialstyrelsen riktat mycket stark kritik mot vårcentralen i bl a bemötande mm.

Innan hon kom hit så hade hon även pratat med primärvårdchefen och intervjuat honom. Hon skall också prata med chefsläkaren som har utrett alla händelser på vårdcentralen. Chefläkaren som har bekräftat för mig i telefon att det funnits stora brister i jouralföring, epikriser, remisser mm.
Detta är den gemensamma nämnaren för alla händelser som nu Socialstyrelsen begärt in handlingar för…

Exakt vad som kommer i sändning senare vet jag inte utan reportern har mitt fulla förtroende att göra det bästa av vårt material.
Även om det är det som hänt mor och oss, så vill jag att fokus ligger på händelserna på vårdcentralen även om kommunen har fått sig en känga från oss också.

Det värsta med kommunen är väl att jag tolkat det så att kommunen inte velat tro på mig och de anklagelser som riktats mot mig både gällande misskötsel och att jag fuskat med mediciner, vilket tog mig mycket hårt…

Jag förstod i går kväll av en personal när hon sade att varför bråkar du om detta fortfarande, det hände ju nästan för ett år sedan.

Jag svarade det började för nästan för ett år sedan, men därtill har ”vanvård” på boendet tillkommit, verksamhetschefen får sparken.

Hela patientsäkerheten har satts ur spel, inte bara för oss utan troligen för alla som har valt vårdcentralen som ”sin”.

Ett samtal kom till mig sent i går eftermiddag. Det var sjukgymnastiken som tillsammans med biståndshandläggare mm beslutat att satsa på mor. Så på torsdag kommer de hit för att titta på träning för mor för att få igång henne och ge lite livskvalitet tillbaka.
Dock vet jag inte om det är ett utslag av att de tänker på mor eller om det är en rädsla för att få betala skadestånd.

Positivt om mor!

NI, mina vänner, ni är helt fantastiska!!!!

Jag har under morgonen haft rehabenheten här för byte utav lift för mor då den krånglade. Personen blev helt positivt överraskad över mors utveckling på ett sådant sätt att han direkt föreslog nytt besök för att vi skall titta närmare träningsprogram för att få tillbaka rörligheten i kroppen.

Strax där efter kom hemvårdens SSK och skulle göra en rutinkontroll…
Hennes kommentar blev -”men jösses vad pigg hon blivit!”
Hon föreslog att jag direkt skulle ta kontakt med biståndshandläggaren för att få ett beslut om att mor får återvända till dagverksamheten efter 10 månader kamp, medicinförgiftning och ”skandalvård”.

Den 7/2 skall jag ha telefonmöte med mor läkare och diskutera den felaktiga vården av mor på vårdcentralen. Han skall också komma hit på ett nytt hembesök för att se mors förbättring med egna ögon för att detta SKALL bli journalfört.
Den 20/2 skall jag har möte med en av chefsläkare i regionen för att diskutera igenom mors fall…
Den 21/2 skall jag ha möte med MAS och SAS i kommunen för att diskutera det som hänt inom omsorgen i kommunen.

Kamp lönar sig, så ge inte upp även om ni emellanåt går på knäna.

Ni i denna grupp har gett mig/oss ett fantastiskt stöd som jag är övertygad om har hjälpt mig att orka igenom denna kamp.
Vill dock påpeka att inget är färdigt förrän socialstyrelsen har kommit med sina synpunkter och eventuella fler åtgärder på vårdcentralen är gjorde efter det och att alla eventuella Lex Maria-anmälningar är gjorde och utredda.

Men jag njuter av de uppgifter och positiva reaktioner som hitintills framkommit.

Tack!

Stora brister på min vårdcentral

Nu har jag haft samtal med chefsläkare i regionen vilket var mycket intressant.

Hennes genomgång av hur rutiner har skötts på vårdcentralen avseende journalföring, epikriser och remisser, visar på mycket stora stora brister i rutiner. När ”stafettläkare” har tjänstgjort så har dessa INTE fått någon som helst information om rutiner varken skriftligt eller muntligt. Vårdcentralen har heller inte använt sig av regionens gemensamma systemet för avvikelsehantering som SKALL användas.
Det har också funnits mycket stora brister i hur överlämnande av ärenden internt och externt mellan olika personer har sköttsl.

Detta har gjort att varken vårdcentralen eller regionen har kunnat se att fel har begåtts och ännu mindre åtgärda dessa brister.

Första rapporten har hon överlämnat till regionen efter sin granskning och slutrapporten kommer att sändas in inom de närmaste dagarna.

Dessa brister sågs så allvarliga av regionen att de valde att sparka verksamhetschefen på vårdcentralen.

Vi kommer också att träffas i februari för att mer ingående studera mors fall och gå igenom detta punkt för punkt.

Jag informerade också vidare att kommunen inte har velat tro på mina uppgifter och att jag av både hemvårdspersonal och tjänstemän blivit anklagad för att för att missköta både mediciner och mor vilket är mycket kränkande och en form psykisk terror och mycket nedvärderande för mig som person, från dessa av delar av omsorgen som jag måste ha. Dessa fula påhopp som troligen bottnar i att ingen velat ta reda på fakta i ärendet utan valt att tro på journalerna som nu visade sig vara katastrof för enskilda individer. Detta är mycket skrämmande uppgifter, för mig.

Jag informerade vidare att jag hade fått hem papper från polisen för att söka tillstånd till att demonstrera utanför vårdcentralen, för att ansvariga skall få upp ögonen för vad som som händer på densamma. Är dock glad att att det tog mina uppgifter på allvar innan jag behövde ta till denna åtgärd.

Jag informerade också vidare om två mycket allvarliga ”rykten” som framkommit under min kamp. Jag betonade att det var rykten och det är inget jag kan verifiera att det är sanning, men sade också att dessa kommit till mig via en person med insyn i verksamheten på vårdcentralen och att den personen tillhör den grupp som jag litar mycket på.
Hon fick även de namn på de personer som lär vara involverade och skall be någon undersöka detta närmare.

Kommentar till Primapraktiken och Granngården

Kommentar till Primapraktiken och Granngården

Primapraktiken i Trollhättan ökade antalet patienter med över 30 procent under förra året detta medan vår vårdcental Granngården har minskat, de blev av med en tiondel av sina patienter förra året detta

I Trollhättan har vi haft problem med ganska dåliga och nerslitna lokaler i Granngården. Därför har vi jobbat hårt med att projektera en ny vårdcentral i Sylte-centrum som kommer att få toppenfina lokaler, för att möta befolkningen i Granngården, säger Torbjörn Erneholm som är chef för de offentliga vårdcentralerna i Trestadsområdet.

Min kommentar är att det bara inte handlar om nedslitna lokaler utan hur vi patienter bemöts och hur det för övrigt sköts…

Kommentar från Chefsläkare

Hade idag mailkontakt med chefsläkaren som haft som uppgift att kontrollera journalföring, epikriser och remisser på vår vårdcentral.
Hon erbjöd sig att idag ringa upp mig och berätta om vad granskningen har lett till trots att hon har semester denna vecka.
Jag föreslog att vi kan vänta tills hon är tillbaka till jobbet nästa vecka. Jag har redan väntat i fyra månader, så jag kan vänta några dagar till var min åsikt.
Hon frågade också hur det var med mor och jag berättade att mor mådde bra trots omständigheterna. Detta gladde henne mycket.

Ser nu fram mot nästa vecka med spänning men även en del oro.

Håll tummarna, be förböner, slå knut på något för vår skull!

Tillsynsärende 5

Länk till P4 Väst: Provsvar slarvades bort – man dog i lungcancer

Regionens diarienummer: 00584 – 2012

2012-10-16 Begäran om yttrande och journal Dnr 9.2-45904/2012 Klagomål gällande fördröjd behandling och diagnos vid Granngårdens vårdcentral i Trollhättan. Original vidaresänt till Primärvårdsstyrelsen.

2012-11-13 Yttrande och journal dnr 9.2-45904/2012 Regionen svarade 2012-11-08

2013-01-15 Anmälan enligt Lex Maria Granngårdens Vårdcentral Trollhättan

2013-01-21 Mottagen Lex Maria-anmälan dnr 8.1.1-3364/2013

2013-02-15 Beslut dnr 8.1.1-3364/2013 Anmälan enligt Lex Maria om fördröjd diagnos och behandling vid vårdcentralen Granngården i Trollhättan

2013-02-15 Möjlighet att lämna synpunkter över förslag till beslut dnr 9.2-45904/2012 gällande fördröjd behandling och diagnos vid Granngårdens vårdcentral i Trollhättan

2013-03-07 Beslut dnr 9.2-45904/2012 Anmälan om fel i vården angående fördröjd behandling och diagnos vid Granngårdens vårdcentral i Trollhättan

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Denna regel kallas lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska

  • hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen.